måndag 7 september 2009

Skillnaden mellan rött och svart

Det tillskott som alliansregeringen idag aviserade kommer för många kommuner att betyda skillnaden mellan röda och svarta siffror i bokslutet 2010. Trots att det inte helt täcker intäktsbortfallet som orsakats av finanskrisen, är det ändå ett välkommet tillskott.

De drastiska åtgärder som flera kommuner aviserat, med nedskärningar i kärnverksamhet eller skattehöjningar, kan nu i flertalet fall förhoppningsvis undvikas. Och så länge alliansregeringen har kontroll på statsfinanserna, är risken för en underskottsdriven inflation liten.

Den rödgröna oppositionens reaktion ger inte mycket förtroende för deras förmåga att hantera en kris. Thomas Östros säger enligt SvD "Regeringen känner ingen entusiasm för att stärka välfärden", och kritiserar regeringen för att det inte är en långsiktig lösning.

Man får intrycket att om Thomas Östros fick bestämma, skulle budgetunderskottet i statens finanser vara avsevärt mycket större än det är, och att han dessutom skulle "känna entusiasm" för att låna upp pengarna som behövs för att täcka underskottet.

Drar mig till minnes den S-märkta politiker som sa: "Den som är satt i skuld är inte fri". Göran Persson hade sina sidor, men nog kunde han hålla i pengarna. Tyvärr verkar (S) och Thomas Östros ha glömt de visdomsorden.

DN, SvD, SvD, SvD,

0 comments: