söndag 8 november 2009

Möte för valledare

Lördag var möte hela dagen med moderata valledare från stad och län.

Planerna inför valkampanjen 2010 börjar ta form, både till innehåll och tid. Det är mycket som ska hinnas med, även om det nästan är ett år till den valdagen 19 september.

Det var intressant att ta del av norska höjres erfarenheter av dörrknackning. En gammal god kampanjmetod som möjligen står inför renässans, mitt i all digitalisering och användning av sociala medier.

Dagen avslutades av Anna Kinberg Batra, som gav en mycket bra genomgång av läget i EU och vilka utmaningar det svenska ordförandeskapet innehåller.

0 comments: