onsdag 4 november 2009

Ekerövägen breddas! Kanske ...

Länsstyrelsen har lämnat förslag till infrastrukturplan för Stockholms län till regeringen. Och det som vi hoppats, men knappats vågat tro på, uppfylldes. Breddning av Ekerövägen till fyra körfält är med som projekt! Det är bra.

Nu är inte allt klart i o med detta. I nästa steg ska regeringen fatta beslut om finansiering. Såvitt går att läsa av förslaget, föreslår länsstyrelsen att av den totalt projektkostnanden på 893 miljoner kr, ska statsbudgeten stå för 83 miljoner kr.

Resterande 810 miljoner kr ska dels komma från intäkter från trängselskatt (den som alliansregeringen införde efter valet 2006), dels från kommunal medfinansiering.

Med en projektkostnad på 893 miljoner kronor, är inte rimligt att kommunen kan bidra med någon större andel. Skattebetalarna i Ekerö kommun betalar idag genom kommunalskatten över 150 miljoner kronor per år till det kommunala skatteutjämningssystemet. Och bidrar dessutom genom statsskatten till alla de miljarder i infrastrukturinvesteringar som görs norr om Dalälven - de flesta synnerligen tveksamma från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Att i det läget kräva att Ekerös medborgare dessutom ska betala många miljoner för att inte få en försämrad vägstandard på den enda vägen till och från kommunen är inte rimligt.

Enligt planen planeras byggstart till 2017. Däremot finns det inte några medel från statsbudgeten anslagna förrän 2019.

Som sagt, ett viktigt steg på vägen, men det kommer dröja länge tills vägen är utbyggd...

0 comments: