tisdag 16 september 2008

Kundval Ekerö

Presenterade i kväll resultatet av arbetsgrupp Kundval Ekerö för Ekerös moderata kommunfullmäktigegrupp. Arbetsgrupp Kundval Ekerö har tillsammans arbetat fram ett förslag som gör det möjlig för våra kommunmedborgare att själva besluta mer. 

Grundtanken är inte ny. Skolpeng och barnomsorgspen har funnits inom skola och barnomsorg i många kommuner under många år. Det som vi presenterade var ett förslag till hur vi ska ta nästa steg, och börja tänka för att införa kundval inom fler områden. 

Fråga som ligger till grund för ideerna om kundval är "Varför ska någon annan bestämma vem som utför de tjänster som jag har rätt till?". Det kan gälla allt ifrån fotvård till musikskola eller hemtjänst. Och när man ställer frågan, så är det ganska lätt att komma fram till svaret att det nog för det mesta är bättre om jag som kommunmedborgare får bestämma. 

Jag hoppas att vi kan gå vidare med att sprida möjligheterna till kundval inom flera områden. Lagen om Valfrihet, LoV, kommer att införas vid årsskiftet, och regeringen avser också att införa ett stimulansbidrag för att hjälpa kommunerna att bygga upp kompetens inom området. Hoppas att det här  blir en valvinnare 2010! 

0 comments: