onsdag 24 september 2008

Att stoppa stenkastning

Barn och ungdomar har kastat sten mot bussar och ambulans i Uppsala. Liknande händelser har tidigare inträffat i både Södertälje och Malmö. Kommunal i Uppsala kräver krafttag mot bussvåld. Krafttagen går, i traditionell socialistisk anda, ut på att " Politikerna måste ta sitt ansvar". 

Men vad har föräldrarna till de stenkastande barnen och ungdomarna gjort? Och varför tar inte Kommunal i Uppsala upp problemet med föräldrar som inte tar sitt ansvar? 

Föräldrarna är, enligt föräldrabalken, ansvariga för barnens fostran. Som ordförande i socialnämnd får jag insikt i en hel del problem som faktiskt skulle kunna lösas, om bara föräldrarna tog sitt ansvar. 

Alltför många i dagens samhälle har samma uppfattning som Kommunal-mannen i Uppsala - alla problem ska lösas genom att "politikerna tar sitt ansvar". Ett sådant samhälle vill inte jag ha. Och det kommer att fungera lika dåligt i Sverige som i alla de länder som prövat kommunismen (eller någon annan totalitär ideologi där politikerna antas kunna lösa alla problem). 

0 comments: