söndag 14 september 2008

Fortsatt arbete

I förrgår fick Ekerö kommun del av revisionsrapporten om socialkontoret. Från rapporten framgår tydligt att allt inte fungerar som det borde göra. Men det är också tydligt att en hel del har blivit bättre, framför allt under det senaste halvåret. Både det arbete som gjorts inom kontoret och de beslut som nämnden har fattat, har hjälpt till. 

Det första halvåret 2008 har socialnämnden till stor del ägnats åt att rätta till gamla försyndelser, och alltför begränsad kraft har kunnat ägnats åt att se framåt. Jag skulle hellre vilja lägga tid och kraft på att utveckla de olika verksamheter vi har inom socialtjänsten, snarare än att behöva lägga tid på att förklara för omvärlden vad som har brustit och vilka åtgärder nämnden har eller avser vidta för att det ska fungera framgent. Nu har det ju, tyvärr, varit helt nödvändigt. 

Min förhoppning är att vi under hösten 2008 kan byta fokus och blicka mera framåt än bakåt. 

0 comments: