onsdag 17 september 2008

Stort och smått

Riksdagen öppnar och kommunstyrelsen Ekerö sammanträder. 

På Mynttorget demonstreras mot FRA-lagen. Att statsministern redovisar regeringens politik och avsikter inför det kommande året är mindre intressant för de flesta media. Intresse riktas i stället mot demonstranterna på Mynttorget. 

Oavsett vad man tycker i sak, tycker jag nog att man kan konstatera att FRA-lagen är felhanterad. Tänk om det kunde vara möjligt att börja om från med utgångspunkten att
1. Sverige behöver och vill ha en kompetent signalspaning, men att 
2. den ska vila på en lagstiftning som ger ett rimligt skydd för den personliga integriteten och inte stå i strid med de internationella lagar som Sverige har att följa 

Om det som står i media är korrekt, har tydligen Tyskland lyckats bra med lagfästa signalspaning på ett sätt som passerat Europadomstolen. Vilket inte den engelska motsvarande lag har gjort, och sannolikt inte heller den svenska FRA-lagen skulle göra vid en lagprövning. 

Ekerö kommunstyrelse har frågor av helt annat slag att hantera. Lokaliseringen av äldreboendet i Stenhamra föreslås uppföras på en tomt som redan är detaljplanerad. Det innebär både att projekttiden kan kortas, och vi får tid och möjlighet att få fram ett bättre underlag för beslut. En ren win-win, alltså. 

0 comments: