måndag 29 september 2008

Så försvarar vi Sverige

En militärbas i Mazar-i-Sharif har utsatts för granatbeskjutning. Enligt SvD fanns det 15 svenska soldater på basen. 

Det är nog mycket oklart för de flesta svenskar varför vi skickar militär trupp till Afghanistan. Om de svenska soldaterna skadats eller dödats skulle media säkert kasta sig som en svulten vargflock över både försvars-, utrikes- och statsminister med krav på förklaring. 

Att hjälpa afghanerna till en demokratisk utveckling är ett gott skäl, att förhindra odling av opiumvallmo som är råvaran för herointillverkning är ett annat. Men våra ledande politiker måste göra ett bättre jobb med att förklara detta! Oftare och tydligare. 

De frågor som behöver besvaras är bland annat: Vilka är Sveriges säkerhetspolitiska intressen? Hur tas de tillvara av att Sverige skickar trupp till Afghanistan? 

0 comments: