onsdag 24 september 2008

Bra äldreomsorg i Ekerö

Ibland är det trevligt att vara ordförande i socialnämnden på Ekerö.

Socialstyrelsen har presenterat en ny utgåva av Äldreguiden. Enligt den här rapporten, är Ekerö bättre än de flesta andra kommuner, både jämfört i länet och i landet.

Extra positivt är det med tanke all den kritik som riktades mot nämnden under våren.

Å andra sidan kan den metod som används i Äldreguiden ifrågasättas. Socialstyrelsen inriktar sig alltför mycket på hur mycket resurser som används, och ser alltför lite till vilken omsorg de gamla faktiskt får. 

Men, i avvaktan på att socialstyrelsen utvecklar metoden för Äldreguiden, så får vi glädjas åt ett bra resultat.

0 comments: