tisdag 23 september 2008

Höst och budget

I morgon har vi budgetföredragning för socialnämnden. Det ser inte ut att bli helt enkelt, men det är det ju sällan. Utan några särskilda ambitionshöjningar, har vi ändå en kostnadsökning år från år på grund av ökade behov. 

Det är ju viktigt att känna trygghet i att vi använder skattekronorna rätt, även inom socialnämndens område. Ibland kan den politiska viljan att styra hur pengarna används, komma i konflikt med en kultur som utgår ifrån att "allt är lagstyrt och ni som är kommunpolitiker har inte så mycket att säga till om". Visst är nästan all verksamhet lagstyrd inom socialtjänsten, men det finns många sätt att uppfylla lagens krav. 

Under de två år jag suttit i socialnämnd, har jag kunnat se en hälsosam debatt om evidensbaserade insatser. Det handlar om att vetenskap och beprövad erfarenhet talar för att en insats faktiskt ger resultat. Det här förhållningssättet har inte nått fullt genomslag ännu, men jag tror att det är en bra utgångspunkt för utveckling av socialtjänsten. 

0 comments: