onsdag 24 september 2008

Miljöpartist vill bygga stad

Läser i senaste Mälaröarnas nyheter att Eva Külper (mp) vill "Värna om de kvaliteter vi har" när vi ska planera för hur kommunen ska utvecklas. Det låter ju bra, men sen kommer "Vi behöver en bra centrumstrategi med expansionsytor för handeln på kort och lång sikt, nya bostäder, arbetsplatser och infartsparkering.

Och som om det inte skulle räcka, kommer sen nästa betongkloss:
"Jag skulle också vilja se en mer stadsmässig utformning av delar av området utmed kanalen. Med plats bland annat för marknadsaktiviteter av lite större format. Värna om de kvaliteter vårt nuvarande centrum redan har: Inte bara kommers utan även kultur, ett levande centrum med plats för möten. Och självklart ska också en ny simhall och en eventuell framtida gymnasieskola placeras i anslutning till centrum."

I ett centrumområde, som redan idag är för litet, vill alltså Eva Külper tränga in
1. Expansionsytor för handeln
2. Nya bostäder
3. Arbetsplatser
4. Infartsparkering
5. Plats för marknadsaktiviteter av lite större format
6. En ny simhall
7. En eventuell framtida gymnasieskola
samt allt detta med "en mer stadsmässig utformning"

Eva Külper vill uppenbarligen bygga ytterligare ett förortscentrum. Varför ska vi göra det? Om man vill bo nära ett förortscentrum finns det ju redan en hel del att välja på i Stockholmsområdet: Kista, Skärholmen, Sollentuna eller Farsta, för att nämna några. Att bygga ytterligare ett stort förortscentrum tillför inte särskilt mycket positivt till vare sig Stockholmsregionen eller Ekerö kommun. Därmot vet vi alla vilka sociala problem som finns i redan befintliga förortscentrum. Det som Eva Külper föreslår är inte att värna de kvaliteter som Mälaröarna har! 

Mälaröarna har kvaliteter som blir mer och mer ovanliga i Stockholmsområdet - en bebyggelse som är anpassad till, och för det mesta på ett naturligt sätt smälter in i landskapsbilden. Det här är något att värna om, och bygga vidare på. Det är också tydliggjort i kommunens översiktsplanering, där hela tätortsbandet från östra Ekerö till Stenhamra är avsett för framtida expansion. 

Genom att låta Kulturens övärld fortsätta att vara en levande kulturbygd, där tillkommande bebyggelse tar hänsyn till omgivningen, kan vi behålla karaktären av "på landet - nära stan". Det är en omistlig kvalitet, som vi kan och bör ta tillvara.

På det viset kan vi fortsätta att expandera, och samtidigt ta till vara Mälaröarnas kvaliteter.

0 comments: