måndag 29 september 2008

Det blåser snålt..

När kongressen i USA idag röstade emot räddningsplanen för finanssektorn, är det inte bara den amerikanska ekonomin som påverkas. Även den svenska börsen dök till årslägsta, och en påbörjad konjunkturnedgång riskerar få ny fart. 

Det här påverkar även kommunens ekonomi. I SKLs senaste cirkulär skriver man ner prognosen för ökningen i skatteunderlag från 4,8% till 4,0%. 4,8% avser prognosen i april. 4,0% är prognosen i augusti, som alltså inte tagit hänsyn till de senaste veckornas turbulens inom finanssektorn. 

Det kanske inte låter så mycket med en nedskrivning av 0,8%. Men ett räkneexempel kan tydliggöra hur mycket pengar det handlar om. Förenklat innebär 0,8% minskning för en kommun som har en budget på en miljard, att skatteintäkterna minskar med 8 miljoner kronor. 

Från Ekerö socialnämnds perspektiv motsvarar 8 miljoner kronor kostnaden för de insatser kommunen gör för psykiskt funktionshindrade. Eller mer än 31000 timmar hemtjänst. Allt detta på grund av nedskrivningen från 4,8% till 4,0% i ökningen av skatteunderlag. 

Vi har alltså all anledning, även i vår lilla kommun Ekerö, att följa vad som händer på andra sidan Atlanten. 

0 comments: