fredag 19 september 2008

Reducerad ambition

Regeringen har lagt förslag på vilka materielprojekt som ska avvecklas eller reduceras för att finansiera förbandsverksamheten. Eftersom jag under några år själv arbetat med ledningssystemutveckling, är det beklagligt att man helt avvecklar projektet LedsystT. Men om man inte vill se längre än till vilken materiel som behövs "här och nu", så är ju prioriteringen riktig. 

Det är många områden som berörs. Allt ifrån stopp för luftvärnsrobotar för Visbykorvetten till reducerad ambition avseende psykologiska operationer. Utan att ha tillgång till underlaget är det mycket svårt att förstå och värdera betydelsen av det här förslaget. Men att vi går vägen mot krympande anslag till materielen, samtidigt som Ryssland ökar sina försvarsanslag med 27% känns inte bra. Och Condoleezza Rice anser att eftersom Ryssland beter sig alltmer aggresivt är det tveksamt om Ryssland verkligen ska släppas in i WTO och andra internationella samarbetsfora. En mycket olycklig utveckling som bara kan leda till ökad internationell friktion. 

Nu kan man ju hoppas att regeringen återkommer i inriktningspropositionen med en mer balanserad försvarsbudget, som tar hänsyn till det förändrade säkerhetspolitiska läget. Att Ryssland inte är demokratiskt pålitligt var tydligt redan för tre år sedan, och händelserna i Georgien har egentligen bara tydliggjort vad som varit självklart för många säkerhetspolitiska bedömare under flera års tid.

0 comments: