torsdag 9 september 2010

Demensvård i kris?

Läser i de senaste dagarnas reportage i SvD med rubriken "Demensvård döms ut helt". Där beskrivs vanförhållanden med gamla som låses in på natten, vandrar omkring nakna och det ligger avföring på golvet. Från artikeln framgår att detta inte är ett enstaka misstag, utan ett förhållningssätt som verkar, mer eller mindre systematiskt, tillämpas inom åtminstone en avdelning på ett äldreboende i Piteå.

Självklart är sådant helt oacceptabelt. Och sådana förhållanden har vi inte, och ska vi inte ha inom demensvården. Det förekommer inte på Ekerö, och det borde självklart inte få förekomma någon annanstans heller.

Med en tydligt uppdrag från socialnämnden som också skickar tillräckliga resurser och som följer upp den kvalitet som finns på kommunens äldreboenden, ska det heller inte behöva inträffa.

0 comments: