tisdag 7 september 2010

Stärk integriteten - patientinformationen är din

Det finns stora möjligheter att effektivisera offentlig verksamhet, inte minst sjukvården, genom användning av modern informationsteknologi. Stora kvalitetsökningar går att genomföra, bara sjukvården kan använda modern informationsteknologi på ett klokt sätt.

Men, användning av modern informationsteknologi kräver att integritetsskyddet måste stärkas. Min övertygelse är att det är du som enskild medborgare som äger informationen om din hälsa. Informationsteknologi ska användas för att förbättra sjukvården genom att information görs tillgänglig där du som patient har nytta av det. Informationen får inte användas för att övervaka medborgarna eller läckas till media.

Jag vill arbeta för att utveckla kvalitet och effektivitet - men utan att samla all patientinformation i enorma databaser som kan komma på villovägar.

0 comments: