fredag 3 september 2010

Stockholm - den viktigaste Östersjöstaden

Jag vill i landstinget ta ett ansvar för regionen, med dess möjligheter och utmaningar. Detta måste självklart göras tillsammans med regeringen och i samarbete med övriga länder runt Östersjön.

Stockholm kan bli navet i Östersjöregionen.

En situation där det går en gasledning strax öster om Gotland kan förändra förutsättningarna för Östersjösamarbetet och för Stockholm. Detta måste vi ha förståelse och beredskap för, men det får inte verka förlamande eller verka som en osynlig mur mellan Sverige och de baltiska staterna.

Tvärtom är det ännu viktigare att knyta både kulturella och kommersiella band med våra grannländer på andra sidan. Så kan vi i Stockholm dra vårt strå till stacken "En bättre framtid kring Östersjön".

0 comments: