onsdag 8 september 2010

Tänkte någon på det?

Enligt SvD kan arbetsförmedlingen anvisa arbetslösa anställning hos Försvarsmakten. I och med övergången till yrkesförsvar, är det en naturlig konsekvens av förändringen. Frågan är om det är rimligt att någon, med hot om indragen A-kassa, ska kunna tvingas att bära vapen, sändas på insats till fjärran land och - i värsta fall - dö i strid.

Arbetsförmedlingstjänstemannen som intervjuas uppger att "Så smidiga måste vi vara att vi inte kommer att tvinga någon att bära vapen" och det låter ju bra.

Ännu bättre vore om lagar och förordningar anpassades till de realiteter som ett yrkesförsvar medför för att inte få dessa oönskade konsekvenser. Och det bästa hade varit om behovet av förändringar av lagar och regler redovisats, innan beslutet om övergång till yrkesförsvar togs. Då hade beslutet kunnat betecknas som insiktsfullt.

0 comments: