torsdag 22 december 2011

Bra äldreomsorg i Ekerö

SKL och socialstyrelsen har publicerat öppna jämförelser inom äldreomsorgen för 2011. Sammantaget kan man konstatera att Ekerös äldreomsorg håller ställningarna som en av det bästa i länet, kanske till och med den bästa.

Visst spelar det roll vilka beslut som fattas i nämnd och kommunfullmäktige. Men i äldreomsorg är det i mötet mellan människor - mellan brukare och personal - som verkligheten skapas. Det är den verkligheten som nu mäts i knastertorra siffor.

För Ekerös del några området som är bättre och andra som inte är lika bra som 2010. Det finns alltid möjlighet att förbättra.

Men vad som verkar helt de anställda hos både Ekerö kommun såväl som Carema Care, Förenade Care och alla andra företag som är verksamma inom äldreomsorgen i Ekerö har - återigen - gjort ett mycket bra jobb!!

0 comments: