tisdag 13 december 2011

Mer frihandel - även för Norge

Lyssnar på ekonomiekot om den norska smörkrisen. Om man ska tro på
reportrarna, verkar smörkrisen till stor del vara självförvållad.
Handelshinder i form av importrestriktioner och tullar gör att de
norska konsumenterna inte kan köpa smör.

Handelshindren har tillkommit för att skydda den inhemska
smörproduktionen. Men, som det brukar bli när man inför handelshinder,
är det konsumenterna som drabbas.

Bra att frågan kan lösas, om bara norrmännen själva vill. Frihandel är
bra, även för Norge.

0 comments: