söndag 25 december 2011

Media - makt med ansvar?

Tidningar och radio har skrivit och rapporterat kring vad kungen gjort, eller inte. Anders Lettström, vän till kungen, har också fått stor publicitet och själv sett sig nödgad att skriva på DN Debatt. De uppgifter som han lämnar där om polisens samarbete med kvällspressen är - om de är korrekta - mycket betänkliga.

I Ekot lördagsintervju 10 december pressades Beatrice Ask med frågor om monarkin och kungen, frågor som till stor del utgick ifrån antagandet "ingen rök utan eld". På SvD Brännpunkt skriver journalisten Carin Stenström att "Medierna har passerat varje pressetisk gräns".

Vad som är sant eller inte är svårt att veta. Vad som däremot blir allt tydligare är att journalister ibland går över gränsen för vad som är rimligt, i jakten på nästa nyhet och nästa rubrik. Claes Sandgren, professor i civilrätt, skriver på DN Debatt om hur man kan komma tillrätta med detta. Att man bör kunna lagföra journalister som betalat "tipspengar" till poliser som läcker från förundersökningar tycker nog många är rimligt. Dessa journalister begår i så fall mutbrott. Men dagens tryckfrihetsförordning gör det i praktiken omöjligt.

Att det behövs en översyn av lagar och pressens etiska regler verkar uppenbart. När media har så stor makt, är det också rimligt att det går att utkräva ansvar.

0 comments: