tisdag 6 december 2011

När lagen förhindrar hälso- och sjukvård

Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting har företaget Glaxosmithkline (GSK) som förlorade upphandlingen av HPV-vaccin (mot livmodercancer) överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Som väl är har GSK meddelat att det inte kommer att lagföra de landsting som upphandlar vaccin, trots att rättsprocessen inte är avslutad. Men det är ju bara GSK:s goda vilja som möjliggör detta. Om GSK hade velat, skulle de troligen kunnat fördröja processen ytterligare några månader.

Och även om det möjligen är så att Lagen om offentlig upphandling, LOU, inte har efterlevts i alla avseenden i den här upphandlingen, och upphandlingen får göras om, är det svårt att se samhällsnyttan med detta. De unga kvinnor som på grund av rättsprocessen inte vaccinerats kommer definitivt inte att se värdet av detta.

Och detta är inte den enda gången som upphandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet fördröjs av rättsprocesser. LOU ger stora möjlighet för en anbudsgivare som anser sig förfördelad att överklaga. Och detta har utnyttjats allt mer under senare år.

Det rimliga borde vara att revidera LOU så att det vid tillämpning av lagen finns ett snabbspår för hälso- och sjukvård. Eller också att göra tillämpningen av LOU frivillig vid upphandling inom hälso- och sjukvårdsområdet.

0 comments: