tisdag 27 december 2011

Inga handelshinder inom EU - inte ens för smör

Ett av fundamenten inom EU är den fria rörligheten för varor. Blir då lätt förvånad av att läsa en artikel i SvD om att det "smugglas" smör inom EU. Hela poängen med fri rörlighet för varor är ju att den är fri. Och då kan man ju per definition inte smuggla.

Tyvärr är verkligheten i EU att, åtminstone vad avser smör, råder inte fri rörlighet. Skälet till detta är de jordbrukssubventioner som fortfarande finns och kostar hundratals miljarder kronor varje år.

Inte nog med att jordbrukssubventionerna håller en ineffektiv jordbruksproduktion under armarna. Systemet med jordbrukssubventioner kräver dessutom en övervakningsapparat som tar kraft och tid från bönder, mejerier, distributörer och alla andra i produktionskedjan. Vilket i slutändan blir dyrare för både skattebetalare och konsumenter.

Det är hög tid att EU befrias från ytterligare ett handelshinder.

0 comments: