torsdag 2 oktober 2008

Besök från riksdagen

Göran Pettersson, enligt egen utsago moderaternas meste FRA-debattör, besökte M-föreningen på Ekerö i kväll. Vi fick en bra genomgång av FRA-lagen med både teknik och juridik samt Sveriges behov av underrättelser, och hur svårt det är att föra en diskussion om ett ämne där så mycket är belagt med sekretess. 

Eftersom FRA-lagen 2.0 verkar bli avsevärt bättre avvägd än det som röstades igenom i juni, kom diskussionen till stor del att handla om "hur kunde det bli på detta viset?". Att hanteringen i riksdagen inte varit så lysande ska Göran inte lastas för, och det var en mycket upplysande att få del av hans erfarenheter i riksdagsarbetet. 

Det var en mycket intressant kväll som avslutades med ett kortare samtal om oron på finansmarknaderna. 

Göran är välkommen tillbaka till Ekerö. 

0 comments: