torsdag 2 oktober 2008

Sveriges flotta mot afrikanska pirater

Enligt uppgifter i DN har Sverige sagt sig villiga att delta i en EU-insats mot piraterna som härjar utanför Somalia. Pressekreteraren vid försvarsdepartementet nämner korvetter som en möjligt bidrag. Med tanke på vilken betydelse den internationella sjöfarten har för Sverige, är det klokt att man överväger deltagande. Men om korvetterna är det lämpligaste bidraget till EU-insatsen kan man nog behöva fundera på.

De aktuella farvattnen är ju till största delen öppet hav, och tyvärr är ju svenska flottans korvetter för små för att erbjuda uthållighet under någon längre tid. Sedan mer än fyrtio år har fartygen i örlogsflottan planerats för att i huvudsak användas i Östersjön. Lätta flottan har varit ledstjärnan. Konsekvensen är att Sverige nu inte har några örlogsfartyg av en storlek som har uthållighet i öppet hav.

0 comments: