onsdag 8 oktober 2008

Ett annat perspektiv

Paul Lindquist skriver insiktsfullt (till skillnad från t ex Aftonbladet och SvT) om orsakerna till kollapsen på den amerikanska bolånemarknaden.

Krisens orsaker kan hittas i form av statliga garantier och särbehandling av bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, kombinerat med politiska påtryckargrupper som värnat om låginkomsttagarnas "rätt till bolån".

Hur kan det komma sig att detta inte kommer fram i svenska media, utan att det framställs som att det är bristen på statliga regleringar och politisk inblandning som har skapat krisen? Kan det bero på att media befolkas av journalister som "vet" svaret på frågan om krisens orsaker, redan innan den är ställd?

Detta påminner inte så lite om historieskrivningen avseende orsaken till börskrashen 1929. Alla "vet" att det var ju ohejdad spekulation som orsakade krashen. Vad som däremot sällan nämns, är att Federal Reserve under slutet av 20-talet höll räntan på en artificiellt låg nivå, och bidrog till en helt osund ökning av penningmängden och krediter. Det var nog Feds agerande snarare än Calvin Coolige laisse-faire som var orsak till bubblan som sprack måndagen 28 oktober 1929.

0 comments: