lördag 25 oktober 2008

Äldreboende i Stenhamra - en utmaning

När detaljplaneringen för äldreboende i Stenhamra nu påbörjats, har det visat sig att det som kallas Söderströmska tomten inte är en acceptabel placering. Skälet är de utsläpp som kommer från Nisseby snickeri och enligt gällande lagar och regler är det inte tillåtet att uppföra ett nytt äldreboende i närheten. Däremot tillåter samma regler den befintliga barnstuga som också ligger i närheten kan fortsätta sin verksamhet. 

För att flytta Nisseby snickeri krävs, förutom ägaren ställer sig positiv, också att det finns någonstans att flytta. I dag finns inte någon tomt tillgänglig för att ta emot Nisseby snickeri. Om och när en sådan tomt hittas, kommer den tomten också att kräva en detaljplan. 

Att etablera ett äldreboende på Söderströmska, medför alltså behov av dels en detaljplan för Söderströmska tomten, dels en detaljplan för att flytta Nisseby snickeri till någon annan plats. 

Hur lång tid det tar att genomföra dessa båda detaljplaneprocesser är inte helt enkelt att förutse. Eftersom detaljplanen för Nisseby snickeri nya lokalisering har att ta hänsyn till att verksamheten har miljöpåverkan på omgivningen, kan man nog anta att det kommer att ta minst tre år innan den vunnit laga kraft. OM arbetet med detaljplan för en idag inte identifierad tomt kan börja inom några månader, dvs i början av 2009, skulle detta alltså kunna vara klart 2012. 

Detta innebär att det 2012 skulle det gå det att påbörja arbetet med att dels flytta Nisseby snickeri, dels projektera äldreboendet. Om vi utgår från att båda dessa projekt skulle gå att genomföra på två år, är vi framme vid 2014. Detta är i bästa fall som sannolikt inte kommer att inträffa, eftersom det är högst sannolikt att någon överklagar någon av detaljplanerna. 

Att detaljplaner överklagas är snarare regel än undantag. Det är allså högst sannolikt att någon, kanske båda, detaljplanerna överklagas. I så fall kommer det inte att finnas detaljplaner som vunnit laga kraft vid årsskiftet 2011/2012. Hur lång tid en överklagandeprocess tar är mycket svårt att förutse, men ett överklagande förlänger tiden med minst ett år. Om de klagande väljer att utnyttja samtliga möjligheter till överklagande, blir förseningen avsevärt mycket längre. Då är fem års försening en uppenbar risk. 

Detta skulle innebära att vi inte har ett äldreboende i Stenhamra klart förrän någon gång mellan 2015 och 2019. 

Detta är självklart inte acceptabelt. Ekerö kommun har ett stort behov av att utöka platserna i äldreboende. Vi kan inte riskera att vänta till efter 2014 med den helt nödvändiga utbyggnaden av äldreomsorgen. 

0 comments: