fredag 31 oktober 2008

Opinionsvinden vänder! Början till slutet för Mona?

I dag publiceras Synovates opinionssiffror, bl a i DI och SvD, där (s) rasar med 6,2 procent och (m) ökar med 4,5 procent.

Med tanke på att regeringen visat handlingskraft under finanskrisen, medan oppositionsledaren Mona Sahlin allt mindre framstår som oppositionsledare, är den här förändringen inte oväntad. En så splittrad opposition, med så svag politik har inte förtjänat bättre.

Men oppositionen har fortfarande en ledning med 11,9 procentenheter. Och den nuvarande situationen, med
1. finanskris som gör det möjligt för sittande regering att visa handlingskraft, och
2. en splittrad och svag opposition som knappt vet vad de vill, och med vem
kommer knappast att bestå.

Om oppositionen lyckas "get their act together" bara något lite och formulera budskap som får någon slags genklang hos väljarkåren, finns det fortfarande en avsevärd risk för maktskifte.

Det viktigt att vi som anser att alliansregeringen är "det bästa för Sverige" fortsätter att jobba för att få fortsatt förtroende efter valet 2010. Och det är som sagt ett dussin procentenheter kvar.

0 comments: