tisdag 7 oktober 2008

Eleverna går i bra skolor, men kommunen får dåligt betyg

Föräldraalliansen har enligt artikel i SvD publicerat ett kvalitetsindex, s k Kommunalt grundskoleindex 2008

Enligt index ligger Ekerö på 240 plats, föga hedrande även om det är 11 positioner bättre än föregående mätning. Men när man tränger djupare i vilka metoder som används för att konstruera index, förstår man varför det ser ut som om Ekerös elever får bland den sämsta undervisningen i hela landet. 

För det första är det inte bara elevernas resultat man använder för att rangorda kommunerna. Föräldraalliansen använder ett stort antal parametrar för rangordning, där endast en har med elevernas resultat att göra. De övriga parametrarna mäter till exempel hur mycket skolmaten kostar och hur många barn som är inskrivna på fritids. Kanske intressant, men inte så informativt om man vill veta om barnen når målen med undervisningen. 

För det andra, och detta är kanske den allvarligaste bristen, så innefattar resultaten för Ekerö kommun endast de grundskoleelever som går i kommunala skolor! Detta betyder att 
1. Om en kommun är positiv och ger bra förutsättningar för friskolor, så att
2. duktiga pedagoger startar friskolor som 
3. attraherar många och ambitiösa elever
4. vars föräldrar är måna om att deras barn ska få en god utbildning, och därför tar det extra besväret att låta barnen gå i annan skola än den kommunala skola som ligger närmast 
så får man dåligt resultat i Föräldraalliansens mätning. 

Detta betyder att om Ekerös många elever som går i friskolor är duktigare än de elever som går i de kommunala skolorna, får kommunen ett dåligt resultat i Föräldraalliansens mätning. 

Det skulle vara intressant att se hur Ekerö kommun hävdade sig, om man även tagit hänsyn till resultaten för de elever som går på Waldorf, Montessori och Engelska skolan. 

2 comments:

Anonym sa...

Så med andra ord säger du att Moderaternas officiella linje om att även de kommunala skolorna gynnas av friskolornas existens inte stämmer?

Staffan Strömbäck sa...

All erfarenhet visar att hälsosam konkurrens fungerar bättre, än när man försöker styra med planekonomi.

Men om den enskilda kommunen och skolledningen för den kommunala skolan väljer att inte agera när den utsätts för konkurrens, så kommer den ju naturligtvis att bli sämre.

V b Ekerö kan man konstatera att så inte är fallet. Där har de kommunala skolorna klättrat några platser. Men om man har gjort det tack vare förbättringar av elevernas resultat, eller på grund av att man har ökat kostnaderna för skolmaten går inte att utläsa. Vilket gör att man kan fundera på värdet av den här undersökningen...