tisdag 28 oktober 2008

Möjligheter i Stenhamra

Det kan finnas förutsättningar att använda Söderströmska tomten, trots allt. 

Om det bara är vattenbaserade lacker som används vid snickeriet, är det möjligt att det skyddsavstånd som ska tillämpas ger plats för äldreboende på Söderströmska. Nu ska man ju inte ropa hej, innan man kommit över bäcken. Det kan finnas flera hinder som vi inte ser ännu. 

Tänk att det ska vara så svårt att komma till beslut. Och att det är så många olika frågor som måste hanteras, innan beslutet fattas. Men förhoppningsvis blir resultatet bättre, även om det tar lite tid. 

0 comments: