tisdag 14 oktober 2008

Vatten och avlopp på Helgö

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att Ekerö kommun ska tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp på Helgö, med en genomförandetid av tre år.

För de fastighetsägare på Helgö som önskar kommunalt VA, är detta ett välkommet besked. Tyvärr finns det många fastighetsägare som redan har godkända avloppslösningar. I en del fall har de redan investerat många tiotusentals kronor för dessa anläggningar, som om tre år inte längre kommer att få användas.

Det som gör frågan ännu svårare, är att detta kan medföra att samtliga fastighetesägare på Helgö måste tvångsanslutas, och betala anslutningsavgift. Den avgiften blir säkert 100000 kronor, och möjligen avsevärt mycket högre.

Om det här beslutet står sig vid eventuella överklaganden, kommer det att få betydande konsekvenser. Förutsättningarna för kommunens att detaljplanera fler omvandlingsområden förändras. Möjligheten att tvångsansluta fastigheter behöver aktualiseras. Och säkert flera frågor till, som i dag inte går att förutse. 

0 comments: