tisdag 14 oktober 2008

Blir det bättre med statliga bolåneinstitut?

Helt plötsligt vädrar de gamla kommunisterna och planekonomerna morgonluft, och regleringsivern övergår snabbt till krav på förstatligande av banker. I grunden finns en tro att demokratiskt valda politiker har bättre förutsättningar än den anonyma marknaden att hantera de utmaningar som finanskrisen ställer samhället inför.

I en insiktsfull artikel i DN konstaterar Pernilla Ström att det i Sverige, precis som i USA, var statliga och politiska initiativ som drev fram den osunda bolånemarknaden. I USA var det Fannie May och Freddie Mac, delvis federalt ägda och med tydliga politiska direktiv att låna ut pengar till mindre bemedlade. I Sverige var statsägda SBAB först med att erbjuda bottenlån till 95% av köpeskillingen. Och då var naturligtvis de andra kommersiella aktörerna tvugna att hänga på.

Det kanske inte är fler, men snarare färre men bättre regleringar och ingripanden som är vägen framåt.

0 comments: