torsdag 23 oktober 2008

Stark budget för Ekerö 2009

I dag genomförde kommunstyrelsen budgetberedning inför kommunfullmäktige 20 november. Trots den svaga utvecklingen av skatteintäkter, ser vi fram emot att hålla budgetmålet med 1% överskott även för 2009.

Vår opposition hade förvånansvärt lite att komma med. En del populistiska förslag, finansierade genom en fullständigt orealistisk neddragning av anslagen till kommunledningen. Om dessa neddragningar genomfördes skulle det resultera i en dramatisk nedmontering av den samlade ledningförmågan i kommunen. Och när vi nu verkar gå mot kärvare tider, kommer det verkligen att behövas en bra ledningsförmåga i kommunen.

Ser fram emot debatten i KF.

0 comments: