måndag 20 oktober 2008

SvD ser problem med en välskött Handelsbank

Efter det att Anders Borg presenterat regeringens stabiliseringspaket, har Handelsbanken enligt SvD meddelat att man inte avser delta. Det är väl att tolka som en signal att Handelsbanken anser att man har så solid affär, att man inte behöver gå till staten och be om hjälp. Dessutom så angav ju Anders Borg att stabiliseringspaketet faktiskt är frivilligt.

Detta får kolumnisten Leif Petersen att gå ut i ett osedvanligt hårt angrepp på banken. Under rubriken "Handelsbanken har drabbats av hybris" tar han heder och ära av en bank som sannolikt är den mest välskötta i Sverige, möjligen även i Europa. Banken som anser sig klara av krisen utan statlig inblandning kallar kolumnisten "en enskild svensk banks försök att schackra om priset."

Att Handelsbanken utnyttjar det faktum att stabiliseringspaketet är frivilligt kallar Petersen "Ett egoistiskt beteende som knappast kommer att uppskattas av branschen." Det är att skjuta pianisten, när det är kompositören som har skrivit noterna.
Om det nu hade varit så viktigt att alla banker gick med, kunde Anders Borg ha lagt ett förslag där det var tvingande för bankerna att delta. Men nu valde regeringen att göra paketet frivilligt. "Erbjudanden som man inte kan säga nej till" förekom i Chicago på 30-talet, men hör inte hemma i en västerländsk demokrati som vill anses vara en rättsstat.

Som skattebetalare i Sverige samt kund och aktieägare uppskattar jag att Handelsbanken har finansiell styrka att klara sig utan statlig inblandning. Tänk om alla banker hade varit så välskötta som Handelsbanken. Då hade vi inte behövt några statliga stabiliseringspaket och hade också klarat oss utan kommentarer från kolumnister som tycker sig veta bäst.

0 comments: