torsdag 2 oktober 2008

Sverige sämst på äldreboenden! Eller...

Tidningen "Dagens samhälle" har en artikel med rubriken Sverige sämst på äldreboenden. Där kan man läsa att i Sverige bor färre äldre i äldreboenden än i de andra nordiska länderna, och så drar man slutsatsen att det är dåligt. 

Det här känns som dagisdebatten för tio år sedan i repris, men i andra änden av livet. Det har ju tyvärr blivit en etablerad sanning att ju större andel av barnen som går på dagis, desto bättre är det. 

Och nu försöker man tydligen köra samma resonemang med äldreboendet: Ju större andel äldre i äldreboenden, desto bättre är det. 

Att det kan finnas många äldre som inte vill in på äldreboenden, utan hellre bor hemma, tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att Sverige har mer utvecklad hemtjänst tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att Sverige har mer utvecklad hemsjukvård tar man inte någon hänsyn till. 

Att det kan vara så att äldre heller vill bo i mellanboende och trygghetboende tar man inte någon hänsyn till. 

Det är trist att läsa en så ensidig artikel i en tidning som jag annars uppfattar som saklig och nyanserad. 

0 comments: