måndag 13 oktober 2008

Ändamålet fortsätter att helga medlen

Som synes i detta inlägg av HAX, finns det snart inte någon gräns för vilka problem som kan lösas, bara man har en "generös och bra" anti-terroristlag. Skrikiga barn, olaglig pizzaförsäljning och förfalskade leg kan nu läggas till listan som engelska myndigheter kan ta sig an, tack vare "Regulation of Investgatory Powers Act".

Läsvärt inlägg, med länkar till engelska medias rapportering om en ändamålsglidning som torde sakna motstycke.

0 comments: