torsdag 23 oktober 2008

Är bankstödpaketet frivilligt?

Klockan 11:04 rapporterar DI att statsministern anser att det inte är något problem om en bank väljer att stå utanför bankstödet. "Men det måste vara deras beslut att uttolka vad som är rätt för just deras bank eller finansiella institution". Här är statministern tydlig med att stödpaketet är frivilligt, och att det är upp till respektive aktör att avgöra om de vill gå med eller inte.

Klockan 12:43 rapporterar DI att statministern uttalat att "De [bankerna] behöver det här för att få en bättre marknadsförutsättning och den nyttan bör återspeglas i en solidarisk finansiering av den här fonden. Vi förutsätter att alla går med och meddelas något annat, så får vi återkomma till det." Detta verkar vara ett förtäckt hot om tvångsåtgärder, riktat mot Handelsbanken.

Nu undrar man om det är DI som inte förstår vad statsministern säger, eller om det är statsministern som under samma dag intagit två oförenliga ståndpunkter. Och vad är det som gäller, egentligen?

0 comments: