söndag 2 november 2008

Besök i en annan verklighet

Tillbringade, med två kollegor från socialnämnden, några timmar under lördagen på Sundsgården. Träffade Hans Nilsson och Leif Öberg, som berättade hur man hjälper pojkar mellan 10 och 15 år. De gav en mycket kompetent insikt i den verklighet som de har att hantera. 

Den verksamhet som de erbjuder använder de verktyg som behövs, psykodynamiska eller kognitiva, allt efter behov. Att det är Frälsningsarmen som är huvudman märks inte, förutom att det står på skylten vid infarten. Och, enligt Hans och Leif, genom att det kristna kärleksbudskapet är den värdegrund som verksamheten vilar på. "Allt vad du viljen...". Däremot förekommer det inte några morgonsamlingar, andakter eller andra inslag av kristen religionsutövning. 

Tillvaron för pojkarna som bor och går i skolan på Sundsgården är stabil och strukturerad. Det finns många vuxna som fångar upp eventuella problem. För de flesta pojkarna innebär tiden på Sundsgården en postiv utveckling, men utmaningen är sedan att komma tillbaka till den verklighet som vi alla ska leva. Där finns återigen föräldrarna, men också andra vuxna i barnets närhet, som några av de viktigaste personerna. 

Detta ledde till en intressant diskussion om vikten av utgå från pojkarnas verklighet när man ska hitta de möjligheter som finns att stödja dem. Några vuxna i pojkens närhet, som vill och kan engagera sig i barnets utveckling, kan betyda oändligt mycket mer än alla de resurser som det offentliga tillhandahåller. 

Vi diskuterade hur det kommer sig att det verkar vara en ökande andel föräldrar som inte klarar omsorgen om sina barn, och att det även i familjer med goda materiella förutsättingar. En ide är att skicka en liten broschyr till nyblivna föräldrar. I broschyren skulle dels finnas föräldrabalkens 6 kap 1§* och FNs barnkonvention 18§**, för att tydliggöra vilket åtagande man har gjort genom att sätta barn till världen, dels en beskrivning av vilka möjligheter till stöd och hjälp som både det offentliga och andra organisationer tillhandahåller.  

Att hitta bra former för samarbete, stöd och konstruktiv dialog med de sociala nätverk som finns kring alla barn och ungdomar är nog en av de största utmaningarna som finns inom socialpolitikens område. 

Det var en bra dag. 

** FNs barnkonvention: Föräldrarna har det primära och gemensamma ansvaret för barnets fostran... 

0 comments: