tisdag 18 november 2008

Växthus eller inte?

Tekn dr Lars Bern har i SvD Brännpunkt publicerat en artikel där han ifrågasätter växthuseffekten. Bland annat likställer han den vetenskapliga nivån med den som används för att argumentera för Intelligent design, en variant på kreationismen. 

Den argumentation som han för fram behöver synas. Bland annat hävdar han att den globala temperaturökning som uppmätts under 1900-talet till stor kan härledas till att mätningar görs i närheten av städer och tätorter, där mörka vägar och hus absorberar avsevärt mycket mer värme än ängar och skogar. 

Men, om Dr Bern har rätt, är det oroande att IPCCs slutsatser blivit något av ett postulat inom svensk politik, även för moderaterna. Kanske ett lätt sätt att fånga väljare. Men trovärdigheten ryker om det visar sig att alla de resurser som använts för att reducera CO2, i stället borde ha använts till att t ex  ta fram ljusare byggmaterial för hus och vägar. 

0 comments: