måndag 10 november 2008

På gränsen till bedrägeri

I SvD säger Irene Lundquist Svenonius, stadsdirektör i Stockholms stad, att stiftelsen Kvinnoforum har betett sig bedrägligt när man fått bidrag - för samma lokalkostnader - från både utbildnings-, idrotts- och socialförvaltningen. 

TV4 redovisar sitt källmaterial här

Jag hoppas att de flickor och kvinnor som får hjälp och stöd genom Kvinnoforum och Xist inte drabbas. Men att de ansvariga får ta konsekvenserna av sitt handlande. Eller underlåtenhet att handla. 

0 comments: