tisdag 11 november 2008

Ett bra tillfälle att lyssna

Det är välgörande att Per Schlingman enligt SvD är öppen för att ta hänsyn till de synpunkter som kommer fram i debatten om det lagförslag som remitterats till lagrådet. 

Men sedan skriver SvD att Per Schlingman säger "Det diskussionen rör är om det går att hitta ett sätt där man för in någon typ av kriterium för när IP-adresser ges ut." 

Det är ju inte korrekt. 

Det diskussionen i bloggosfären rör, är det orimliga i att IP-adresser lämnas ut till privata företag, som sedan ska agera polis. I stället för att polisen ges de befogenheter som anses nödvändiga för att beivra brott. 

Å andra sidan, den ide som framförs i en annan artikel i SvD, att IP-nummer endast ska få lämnas ut när den illegala fildelningen skett i kommersiellt syfte är värd att pröva. 

För den intresserade finns ett exempel på hur orimliga konsekvenser den föreslagna lagstiftningen skulle kunna få på bloggen Mina Moderata Karameller. Tack Mary. 

0 comments: