onsdag 26 november 2008

Staten, eller kommunen, vet bäst

Det är intressant att tränga in i den lagstiftning som styr socialtjänsten. 

Socialnämnden på Ekerö beslutade tidigare i år att vi vill se en plan för konkurrensutsättning av minst två av de gruppboenden som idag drivs av Ekerö kommun. 

Vid dagens sammanträde i socialnämndens arbetsutskott presenterades förslag till plan för konkurrensutsättning. Där klargjordes också att det är olika krav som gäller för gruppboende enligt LSS, beroende på om det är kommunen som är huvudman, eller om det drivs av ett privat företag. 

Om gruppboendet drivs av ett privat företag, som säljer sina tjänster till kommunen, är länsstyrelsen tillståndsgivande myndighet. Om däremot gruppboendet drivs av kommunen, kan länsstyrelsen ha synpunkter, men det är kommunen som beslutar och då enligt delvis andra kriterier. 

Mycket märkligt, och inte ett dugg konkurrensneutralt. 

0 comments: