lördag 8 november 2008

Orimlig skatteutjämning blir grundlag?

SvD rapporterar att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas. Eftersom grundlagsutredningen inte lagt sitt officiella förslag, är det osäkert vad detta innebär. Om det nuvarande systemet i och med detta grundlagsfästes skulle vara mycket olyckligt. 

Ett system där vissa kommuner måste överdebitera sina medborgare, för att leverera skattemedel till andra kommuner är inte rimligt. De skattetekniska beräkningar som överdebiteringen grundas på, är så komplexa att det endast är ett litet fåtal experter som förstår hur systemet egentligen fungerar. Men de orimliga effekterna går att förstå. 

Om en kommun är framgångsrik med att tillämpa arbetslinjen, så att det blir färre arbetslösa och medelinkomsten ökar, leder det nuvarande skatteutjämningssystemet ibland till att man måste HÖJA skatten. Vilket ju framstår som helt absurt.

Det borde vara självklart att staten tar in de medel som behövs, och därefter fördelar skattemedel till behövande kommuner. Det är bara att hoppas, att det förslag som grundlagsutredningen lägger, inte stänger dörren för detta. 

0 comments: