fredag 21 november 2008

Upprätthåll rättssamhället

Enligt artiklar i flera tidningar sägs justitiedepartementet fundera på att göra en "eftergift" i IPRED-frågan, nämligen att nedladdning som görs innan lagen träder i kraft inte ska kunna eftersökas. Att en borgerlig regering med en moderat justitieminister betecknar den här förändringen som att "lagen mildras", är en ganska märkligt. 

Det finns några principer för lagstiftning, som allmänt anses vara grundläggande i ett rättssamhälle. En av dessa principer är att lagstiftning skall inte vara retroaktiv. 

Det finns en god moderat tradition att kritisera retroaktiv lagstiftning. Ett tillfälle var då änkepensionerna togs bort, vilket i ett slag försämrade många äldre kvinnors ekonomiska situtation om deras make gick bort. Ett annat var då man införde avkastningsskatt på pensionssparande, som kom att gälla inte bara nya pensionsförsäkringar utan även befintliga, vilka som bekant inte får röras förrän vid 55 års ålder. 

Vid dessa, och säkert flera andra tillfällen, har moderaterna stått upp för rättssamhällets grundprinciper. Kritiken var stenhård från moderata och andra, borgerliga företrädare. Om IPRED klubbas igenom av en riksdag med borgerlig majoritet, borde det vara självklart att den inte görs retroaktiv. 

Oavsett vilken åsikt man kan ha avseende IPRED, är det faktum att lagstiftningen inte görs retroaktiv inte någon eftergift mot kritikerna - det är bara att upprätthålla en av rättssamhällets grunder. 

AB, DN, DN, SvD, SvD och SvD 

0 comments: