onsdag 26 november 2008

Kommunstyrelse och VA på Helgö

Möte i kommunstyrelsen, där vi bland annat beslutade att överklaga länsstyrelsens helt orimliga beslut. Jag har tidigare skrivit om det här

Ö-partiet har nu tagit ställning i frågan, och kommit fram till att de anser att kommunen ska lägga sig, acceptera länsstyrelsens beslut och genomföra VA-utbyggnaden. Trots de helt orimliga konsekvenserna det skulle få för Helgö-borna. 

Nu ligger frågan hos statens VA-nämnd. Håller tummarna för att de är klokare än länsstyrelsen. 

För säkerhets skull beslutade vi även att avbryta detaljplanering av Helgö, i avvaktan på resultat av den rättsliga processen. Det är synd, med tanke på de Helgöbor som väntat länge på detaljplan. Men tyvärr helt nödvändigt, för att inte riskera att drabbas av en kommunalekonomisk härdsmälta. 

6 comments:

Hederlig medborgare på Helgö sa...

Vad är det som är orimligt?

Du tycker tydligen att bajskorvarna ska fortsätta flyta omkring på Helgö även när Länsstyrelsen är tydliga med hur den framtida miljön ska utvecklas och förbättras i närområden och på Helgö.

TV Programmet "Uppdrag Granskning" kommer säkerligen att följa upp ärendet hur än VA nämnden beslutar. Det finns mycket som inte har gått rätt till och mycket material som talar för vad som gäller i framtida Helgö.

Ta din miljöbil ut till helgö och lukta och betrakta verkligheten.

Har inte vi samma rätt till "rimliga" levnadsförhållanden som dig?

Staffan Strömbäck sa...

Det som är orimligt, är de ekonomiska konsekvenserna för Helgöborna. Framför allt för de Helgöbor som idag har acceptabla avloppslösningar.

På Ekerö har vi hittills klarat oss utan tvångsanslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet. Kommunen har i stället, i de områden det funnits sanitära problem, hanterat dessa genom överenskommelser med fastighetsägare i berörda områden. Detta har gjort det möjligt att lösa VA-problem utan TVINGA fastighetsägare att betala anslutningsavgifter.

Om länsstyrelsens beslut står i högre instans, är det sannolikt att samtliga berörda fastigheter i de aktuella områdena kommer att behöva tvångsanslutas, oavsett om de har permanent boende eller inte. Anslutningskostnaden kommer att uppgå till avsevärda belopp. Säkert ett par hundratusen kronor men i värsta fall närmare en halv miljon.

Det är sannolikt att en del fastighetsägare på Helgö inte tycker att det är rimligt att tvingas betala flera hundra tusen för att få ett avlopp som inte behövs för att lösa avloppsproblemen från sin fastighet. Och troligtvis kommer några att blir upprörda när de tvingas betala mycket mer än vad en frivillig överenskommelse, med gradvis utbyggnad, skulle ha kostat.

Det tycker jag är trist.

Hederlig medborgare på Helgö sa...

Jag kan tala om för dig att många Helgöbor är fly förbannade att kommunal VA anläggning dras förbi Helgö och närområden (Strängnäs-Ekerö) utan att kommunen tar sitt fulla ansvar och koppla in VA.

Ni har föreslagit att Helgö ska bilda VA samfälligheter och då var det givetvis inga problem med "ekonomiska konsekvenser".

Jag tolkar ditt svar att du anser att min granne kan ha flytande bajskorvar som stinker ner vårt område även i framtiden. Det är vad som idag kallas för fungerande avlopp på Ekerö.

Ekerö Kommun står verkligen INTE för hållbar utveckling om Ni inte börjar samarbeta.

Det tycker jag är trist.

Staffan Strömbäck sa...

För att vara tydlig. Jag tycker självklart att det inte ska "flyta runt bajskorvar".

Men det är lika självklart att inte tvinga av husägare flera hundra tusen kronor. Vilket sannolikt blir konsekvensen om länsstyrelsens beslut vinner laga kraft.

Det finns (eller fanns, innan länsstyrelsen fick ärendet på sitt bord) möjlighet att lösa miljöproblemen utan tvång, med stegvis utbyggnad. Om den vägen fortfarande står öppen återstår att se.

Nicklas sa...

Du anser att de som har pengar ska kunna ansluta sig till VA-nätet, medan de som inte har råd får bli tvungna att betala!! Den som har pengar klarar sig i er "fria borgarvärld" medan de som inte kan bli uppbackade av kommunen som alla medborgare betalar skatt till får ta skiten.

Staffan Strömbäck sa...

Niklas

Du har nog missuppfattat något.

Den som har en tillfredsställande avloppslösning men inte anser sig ha råd att ansluta till VA-nätet, skulle med en samfällighetslösning ha haft möjlighet att avvakta.

Med en kommunal VA-lösning kommer detta inte att ske. Det finns ett antal lagar som reglerar hur kommuner kan och får agera. Detta begränsar flexibiliteten i hantering av utbyggnad och avgifter.

Det som sannolikt kommer att hända när kommunen nu tvingas bygga ut kommunalt VA på Helgö, är att samtliga fastighetsägare tvångsansluts. Anslutningsavgiften kommer sannolikt att bli flera hundra tusen kronor per fastighet.

Det alternativ som stod till buds vid en samfällighetslösning, hade både möjliggjort en stegvis utbyggnad och blivit avsevärt billigare.

Jag anser att det här är en dålig lösning. Och jag är rätt så övertygad om att många fastighetsägare på Helgö kommer att dela min uppfattning när de ekonomiska konsekvenserna blir tydliga.