tisdag 30 september 2008

Ö-partiet vill inte åtgärda brister på socialkontoret!

För de som tog del av vårens kritik av socialnämnden, där ö-partiet intog en ledande roll, borde det vara uppenbart att "det finns utrymme för förbättring", bland annat avseende de administrativa rutinerna på socialkontoret.

Detta har också tydliggjorts i Rådgivningsrapport från Öhrlings, som också innehåller konkreta förslag till åtgärder.

Utöver rådgivningsrapporten, finns också en rapport från Arbetsmiljöverkets inspektion av socialkontoret som genomfördes under våren, där man bland annat framförde synpunkter på en alltför hög arbetsbelastning inom delar av socialkontoret.

När nämnden vid kvällens sammanträde tog del av förslag till åtgärder, trodde jag att detta skulle vara enkelt att uppnå en politisk enighet kring behovet av åtgärder.

Men så blev det inte.

Ö-partiet yrkade avslag på både resursförstärkningar på handläggare, konsultstöd för att genomföra kartläggning av arbetsprocesser samt en uppföljade extern revision av socialkontoret under 2009.

Det parti som hårdast kritiserat socialnämnden för brister i handläggningen, motsätter sig nu alltså huvuddelen av de åtgärder som ska rätta till bristerna. Den enda logik jag kan se i detta, är att ö-partiet inte vill se någon förbättring, utan att det fortsatt ska finnas brister inom socialkontoret.

Det här är oppositionspolitik när den är som sämst.

Ett modernt sjöröveri

De pirater som härjar utanför Somalias kust är inte bara ett hot mot den lokala sjöfarten. En tredjedel av världens oljetransporter passerar i farvattnen, och har redan utsatts för beskjutning av piraterna. 

Här har Sverige ett tydligt intresse - att sjövägarna hålls öppna. Som en liten nation med stort beroende av internationell handel, är detta vitalt. Varje försämring av förutsättningarna för världhandeln skulle direkt drabba Sverige. 

Danmark har  skickat ett örlogsfartyg till området. Borde Sverige fundera på att göra detsamma? 

måndag 29 september 2008

Så försvarar vi Sverige

En militärbas i Mazar-i-Sharif har utsatts för granatbeskjutning. Enligt SvD fanns det 15 svenska soldater på basen. 

Det är nog mycket oklart för de flesta svenskar varför vi skickar militär trupp till Afghanistan. Om de svenska soldaterna skadats eller dödats skulle media säkert kasta sig som en svulten vargflock över både försvars-, utrikes- och statsminister med krav på förklaring. 

Att hjälpa afghanerna till en demokratisk utveckling är ett gott skäl, att förhindra odling av opiumvallmo som är råvaran för herointillverkning är ett annat. Men våra ledande politiker måste göra ett bättre jobb med att förklara detta! Oftare och tydligare. 

De frågor som behöver besvaras är bland annat: Vilka är Sveriges säkerhetspolitiska intressen? Hur tas de tillvara av att Sverige skickar trupp till Afghanistan? 

Det blåser snålt..

När kongressen i USA idag röstade emot räddningsplanen för finanssektorn, är det inte bara den amerikanska ekonomin som påverkas. Även den svenska börsen dök till årslägsta, och en påbörjad konjunkturnedgång riskerar få ny fart. 

Det här påverkar även kommunens ekonomi. I SKLs senaste cirkulär skriver man ner prognosen för ökningen i skatteunderlag från 4,8% till 4,0%. 4,8% avser prognosen i april. 4,0% är prognosen i augusti, som alltså inte tagit hänsyn till de senaste veckornas turbulens inom finanssektorn. 

Det kanske inte låter så mycket med en nedskrivning av 0,8%. Men ett räkneexempel kan tydliggöra hur mycket pengar det handlar om. Förenklat innebär 0,8% minskning för en kommun som har en budget på en miljard, att skatteintäkterna minskar med 8 miljoner kronor. 

Från Ekerö socialnämnds perspektiv motsvarar 8 miljoner kronor kostnaden för de insatser kommunen gör för psykiskt funktionshindrade. Eller mer än 31000 timmar hemtjänst. Allt detta på grund av nedskrivningen från 4,8% till 4,0% i ökningen av skatteunderlag. 

Vi har alltså all anledning, även i vår lilla kommun Ekerö, att följa vad som händer på andra sidan Atlanten. 

söndag 28 september 2008

EU-lagstiftning om frihet på nätet

EU-parlamentet har antagit ny lagstiftning som kallas telekompaketet. Ett tillägg som Christoffer Fjelkner (m) inte lyckats få stöd för i egna partigruppen, men därefter lämnat över till Eva-Britt Svenssons (v), röstades igenom. Tillägget säger bland annat: 

Member States shall ensure that any restrictions to users' rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with citizens' fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process

Man kan tycka att det borde vara självklart att EU-medborgare ska ha rätt till privatliv och rättsäkerhet. 

Mer om detta i ett inlägg av Oskar Swartz

Alla är vi olika

Det här är lite vid sidan om vad jag egentligen tänkte skriva om här på bloggem. Men eftersom Sanna Kekäläinen säger att dansen är hennes sätt att påverka politiken, låter jag den komma med. 

Artikeln i SvD hittar du här.  Jag kan konstatera att vi är olika, och har valt olika sätt att påverka politiken. 

lördag 27 september 2008

Vad säljer Ekerö kommun?

Har under lördagen tillbringat några timmar i Ekerö centrum för att lyssna på synpunkter och svara på frågor om planerna på att sälja det kommunala bostadsbolaget Ekerö Bostäder. Som vanligt vid såna här tillfällen är engagemanget stort hos några intresserade, medan de flesta kommunmedborgare som jag talade med verkar ha förtroende för att vi som har ansvaret, också sköter kommunen på ett bra sätt. 

Något som var lite av en överraskning för mig, var att så många hade uppfattningen att det är en ombildning till bostadsrätter som kommer att ske. Med tanke på allt det mediaintresse som funnits för frågan, tycker jag att det är märkligt att så många har missuppfattat detta. 

Jag kan bara hoppas att alla de som skrivit på listor för folkomröstning verkligen har fått korrekt information, och inte lever i villfarelsen att det är en total omvandling till bostadsrätter som nu ska beslutas. 

Röd och brun

Nu har SSU i Stockholm passerat gränsen för vad som kan accepteras från ett parti som vill ha trovärdighet i ett demokratiskt samhälle. 

Enligt SvD har SSU Stockholm utlovat en bukett rosor till den som tar på sig ansvaret för matförgiftningen som drabbat Svenkt Näringsliv. Emma Lindqvist, ordföranden för SSU Stockholm, försöker slingra sig ur det faktum att SSU stöder dådet. "För att komma ut i dagens medielandskap som är så borgerligt dominerat och bygger på skandaljournalistik så tvingas vi också att använda oss av sådana knep för att komma ut. ut. Och det tycker vi är dåligt."

Det här är ett gammalt vänsterresonemang: "Det kapitalistiska samhället är så ruttet, så för att komma till det samhälle som vi tycker är rätt, måste vi göra saker som vi egentligen tycker är fel. Men eftersom det kapitalistiska samhället ser ut som det gör, har vi inget val." Liknande logik har använts av revolutionärer och kuppmakare till både höger och vänster i världshistorien: Lenin och Mao, Franco och Pinochet. Med många förlorade människoliv som resultat. 

På Svenskt Näringsliv var det, tack och lov, inte någon som avled. Men det kunde ha hänt. Hade Emma Lindqvist försvarat det också, med samma ansvarslösa resonemang? 

Ibland är det svårt att se skillnad på extremvänster och extremhöger. 

torsdag 25 september 2008

Äntligen!

Så har den nya FRA-lagen presenterats. Efter vad som går att läsa i pressmeddelande från moderaterna samt i DN och SvD har regeringen tagit till sig av kritiken i sak. I mångt och mycket är förslaget likt den lagstiftning som finns i Tyskland. Den tyska lagstiftningen har fått godkänt av Europadomstolen, vilket Storbrittaniens motsvarande lagstiftning inte fick. Detta borgar för att även den svenska lagen kommer att klara en eventuell domstolsprövning.

Däremot kan man ju konstatera att i form finns ju en del att säga. Men, även om vägen fram var krokig, kan man ju hoppas att "slutet gott, allting gott".

onsdag 24 september 2008

Bra äldreomsorg i Ekerö

Ibland är det trevligt att vara ordförande i socialnämnden på Ekerö.

Socialstyrelsen har presenterat en ny utgåva av Äldreguiden. Enligt den här rapporten, är Ekerö bättre än de flesta andra kommuner, både jämfört i länet och i landet.

Extra positivt är det med tanke all den kritik som riktades mot nämnden under våren.

Å andra sidan kan den metod som används i Äldreguiden ifrågasättas. Socialstyrelsen inriktar sig alltför mycket på hur mycket resurser som används, och ser alltför lite till vilken omsorg de gamla faktiskt får. 

Men, i avvaktan på att socialstyrelsen utvecklar metoden för Äldreguiden, så får vi glädjas åt ett bra resultat.

Miljöpartist vill bygga stad

Läser i senaste Mälaröarnas nyheter att Eva Külper (mp) vill "Värna om de kvaliteter vi har" när vi ska planera för hur kommunen ska utvecklas. Det låter ju bra, men sen kommer "Vi behöver en bra centrumstrategi med expansionsytor för handeln på kort och lång sikt, nya bostäder, arbetsplatser och infartsparkering.

Och som om det inte skulle räcka, kommer sen nästa betongkloss:
"Jag skulle också vilja se en mer stadsmässig utformning av delar av området utmed kanalen. Med plats bland annat för marknadsaktiviteter av lite större format. Värna om de kvaliteter vårt nuvarande centrum redan har: Inte bara kommers utan även kultur, ett levande centrum med plats för möten. Och självklart ska också en ny simhall och en eventuell framtida gymnasieskola placeras i anslutning till centrum."

I ett centrumområde, som redan idag är för litet, vill alltså Eva Külper tränga in
1. Expansionsytor för handeln
2. Nya bostäder
3. Arbetsplatser
4. Infartsparkering
5. Plats för marknadsaktiviteter av lite större format
6. En ny simhall
7. En eventuell framtida gymnasieskola
samt allt detta med "en mer stadsmässig utformning"

Eva Külper vill uppenbarligen bygga ytterligare ett förortscentrum. Varför ska vi göra det? Om man vill bo nära ett förortscentrum finns det ju redan en hel del att välja på i Stockholmsområdet: Kista, Skärholmen, Sollentuna eller Farsta, för att nämna några. Att bygga ytterligare ett stort förortscentrum tillför inte särskilt mycket positivt till vare sig Stockholmsregionen eller Ekerö kommun. Därmot vet vi alla vilka sociala problem som finns i redan befintliga förortscentrum. Det som Eva Külper föreslår är inte att värna de kvaliteter som Mälaröarna har! 

Mälaröarna har kvaliteter som blir mer och mer ovanliga i Stockholmsområdet - en bebyggelse som är anpassad till, och för det mesta på ett naturligt sätt smälter in i landskapsbilden. Det här är något att värna om, och bygga vidare på. Det är också tydliggjort i kommunens översiktsplanering, där hela tätortsbandet från östra Ekerö till Stenhamra är avsett för framtida expansion. 

Genom att låta Kulturens övärld fortsätta att vara en levande kulturbygd, där tillkommande bebyggelse tar hänsyn till omgivningen, kan vi behålla karaktären av "på landet - nära stan". Det är en omistlig kvalitet, som vi kan och bör ta tillvara.

På det viset kan vi fortsätta att expandera, och samtidigt ta till vara Mälaröarnas kvaliteter.

Att stoppa stenkastning

Barn och ungdomar har kastat sten mot bussar och ambulans i Uppsala. Liknande händelser har tidigare inträffat i både Södertälje och Malmö. Kommunal i Uppsala kräver krafttag mot bussvåld. Krafttagen går, i traditionell socialistisk anda, ut på att " Politikerna måste ta sitt ansvar". 

Men vad har föräldrarna till de stenkastande barnen och ungdomarna gjort? Och varför tar inte Kommunal i Uppsala upp problemet med föräldrar som inte tar sitt ansvar? 

Föräldrarna är, enligt föräldrabalken, ansvariga för barnens fostran. Som ordförande i socialnämnd får jag insikt i en hel del problem som faktiskt skulle kunna lösas, om bara föräldrarna tog sitt ansvar. 

Alltför många i dagens samhälle har samma uppfattning som Kommunal-mannen i Uppsala - alla problem ska lösas genom att "politikerna tar sitt ansvar". Ett sådant samhälle vill inte jag ha. Och det kommer att fungera lika dåligt i Sverige som i alla de länder som prövat kommunismen (eller någon annan totalitär ideologi där politikerna antas kunna lösa alla problem). 

tisdag 23 september 2008

Höst och budget

I morgon har vi budgetföredragning för socialnämnden. Det ser inte ut att bli helt enkelt, men det är det ju sällan. Utan några särskilda ambitionshöjningar, har vi ändå en kostnadsökning år från år på grund av ökade behov. 

Det är ju viktigt att känna trygghet i att vi använder skattekronorna rätt, även inom socialnämndens område. Ibland kan den politiska viljan att styra hur pengarna används, komma i konflikt med en kultur som utgår ifrån att "allt är lagstyrt och ni som är kommunpolitiker har inte så mycket att säga till om". Visst är nästan all verksamhet lagstyrd inom socialtjänsten, men det finns många sätt att uppfylla lagens krav. 

Under de två år jag suttit i socialnämnd, har jag kunnat se en hälsosam debatt om evidensbaserade insatser. Det handlar om att vetenskap och beprövad erfarenhet talar för att en insats faktiskt ger resultat. Det här förhållningssättet har inte nått fullt genomslag ännu, men jag tror att det är en bra utgångspunkt för utveckling av socialtjänsten. 

fredag 19 september 2008

Reducerad ambition

Regeringen har lagt förslag på vilka materielprojekt som ska avvecklas eller reduceras för att finansiera förbandsverksamheten. Eftersom jag under några år själv arbetat med ledningssystemutveckling, är det beklagligt att man helt avvecklar projektet LedsystT. Men om man inte vill se längre än till vilken materiel som behövs "här och nu", så är ju prioriteringen riktig. 

Det är många områden som berörs. Allt ifrån stopp för luftvärnsrobotar för Visbykorvetten till reducerad ambition avseende psykologiska operationer. Utan att ha tillgång till underlaget är det mycket svårt att förstå och värdera betydelsen av det här förslaget. Men att vi går vägen mot krympande anslag till materielen, samtidigt som Ryssland ökar sina försvarsanslag med 27% känns inte bra. Och Condoleezza Rice anser att eftersom Ryssland beter sig alltmer aggresivt är det tveksamt om Ryssland verkligen ska släppas in i WTO och andra internationella samarbetsfora. En mycket olycklig utveckling som bara kan leda till ökad internationell friktion. 

Nu kan man ju hoppas att regeringen återkommer i inriktningspropositionen med en mer balanserad försvarsbudget, som tar hänsyn till det förändrade säkerhetspolitiska läget. Att Ryssland inte är demokratiskt pålitligt var tydligt redan för tre år sedan, och händelserna i Georgien har egentligen bara tydliggjort vad som varit självklart för många säkerhetspolitiska bedömare under flera års tid.

onsdag 17 september 2008

Ryssland ökar militärutgifterna

Nätupplagan av DN har i dag information om att Ryssland ökar militärutgifterna 2009. Man lägger 27 procent mer än under 2008. Tack och lov för att Sverige har slutat med nedskärningarna i försvarsanslagen. 

Stort och smått

Riksdagen öppnar och kommunstyrelsen Ekerö sammanträder. 

På Mynttorget demonstreras mot FRA-lagen. Att statsministern redovisar regeringens politik och avsikter inför det kommande året är mindre intressant för de flesta media. Intresse riktas i stället mot demonstranterna på Mynttorget. 

Oavsett vad man tycker i sak, tycker jag nog att man kan konstatera att FRA-lagen är felhanterad. Tänk om det kunde vara möjligt att börja om från med utgångspunkten att
1. Sverige behöver och vill ha en kompetent signalspaning, men att 
2. den ska vila på en lagstiftning som ger ett rimligt skydd för den personliga integriteten och inte stå i strid med de internationella lagar som Sverige har att följa 

Om det som står i media är korrekt, har tydligen Tyskland lyckats bra med lagfästa signalspaning på ett sätt som passerat Europadomstolen. Vilket inte den engelska motsvarande lag har gjort, och sannolikt inte heller den svenska FRA-lagen skulle göra vid en lagprövning. 

Ekerö kommunstyrelse har frågor av helt annat slag att hantera. Lokaliseringen av äldreboendet i Stenhamra föreslås uppföras på en tomt som redan är detaljplanerad. Det innebär både att projekttiden kan kortas, och vi får tid och möjlighet att få fram ett bättre underlag för beslut. En ren win-win, alltså. 

tisdag 16 september 2008

Kundval Ekerö

Presenterade i kväll resultatet av arbetsgrupp Kundval Ekerö för Ekerös moderata kommunfullmäktigegrupp. Arbetsgrupp Kundval Ekerö har tillsammans arbetat fram ett förslag som gör det möjlig för våra kommunmedborgare att själva besluta mer. 

Grundtanken är inte ny. Skolpeng och barnomsorgspen har funnits inom skola och barnomsorg i många kommuner under många år. Det som vi presenterade var ett förslag till hur vi ska ta nästa steg, och börja tänka för att införa kundval inom fler områden. 

Fråga som ligger till grund för ideerna om kundval är "Varför ska någon annan bestämma vem som utför de tjänster som jag har rätt till?". Det kan gälla allt ifrån fotvård till musikskola eller hemtjänst. Och när man ställer frågan, så är det ganska lätt att komma fram till svaret att det nog för det mesta är bättre om jag som kommunmedborgare får bestämma. 

Jag hoppas att vi kan gå vidare med att sprida möjligheterna till kundval inom flera områden. Lagen om Valfrihet, LoV, kommer att införas vid årsskiftet, och regeringen avser också att införa ett stimulansbidrag för att hjälpa kommunerna att bygga upp kompetens inom området. Hoppas att det här  blir en valvinnare 2010! 

söndag 14 september 2008

Fortsatt arbete

I förrgår fick Ekerö kommun del av revisionsrapporten om socialkontoret. Från rapporten framgår tydligt att allt inte fungerar som det borde göra. Men det är också tydligt att en hel del har blivit bättre, framför allt under det senaste halvåret. Både det arbete som gjorts inom kontoret och de beslut som nämnden har fattat, har hjälpt till. 

Det första halvåret 2008 har socialnämnden till stor del ägnats åt att rätta till gamla försyndelser, och alltför begränsad kraft har kunnat ägnats åt att se framåt. Jag skulle hellre vilja lägga tid och kraft på att utveckla de olika verksamheter vi har inom socialtjänsten, snarare än att behöva lägga tid på att förklara för omvärlden vad som har brustit och vilka åtgärder nämnden har eller avser vidta för att det ska fungera framgent. Nu har det ju, tyvärr, varit helt nödvändigt. 

Min förhoppning är att vi under hösten 2008 kan byta fokus och blicka mera framåt än bakåt. 

En ny början?

Igår publicerade SvD ett gemensamt inlägg från alliansens partiledare, där de aviserar ett slut på nedskärningarna inom försvaret. Sett emot de senaste årens utveckling i vårt närområde, där kriget i Georgien egentligen bara är den senaste händelsen i en negativ utveckling, verkar det vara ett klokt beslut. 

I en radiointervjuv med Sten Tolgfors samma dag, avvisade han diskussioner om effektivisering av det som brukar benämnas "förbandsproduktion", med hänvisning till att det är en fråga som ligger några år fram i tiden. Det viktiga just nu, enligt försvarsministern, är att värdera utvecklingen i omvärlden, Sveriges nationella intressen och vilka krav detta ställer på vår försvarsförmåga. Det låter som en mycket klok linje. 

Till och med Allan Widmark (fp), som tidigare har haft profilen av förbandsätare, verkar ha kommit till insikt om att Sveriges säkerhetspolitiska situation inte tillåter oss att avskaffa vårt territoriella försvar.