lördag 29 oktober 2011

Med medborgarnas bästa för ögonen

Under senaste månaden har försäljningen av Ekerö allmännyttiga bostadsbolag diskuterats, ibland i rätt så höga tonlägen.

Veckan som gick från kommunstyrelsens sammanträde till kommunfullmäktige ägnade oppositionen åt att samla in namnlistor för en folkomröstning om försäljningen. Resultatet av namninsamlingen är att tillräckligt många kommunmedborgare skrivit under namnlistorna. Det kommer alltså att bli folkomröstning i frågan.

Tyvärr har diskussionen den senaste tiden handlat mer om beslutsprocessen än om sakfrågan. Det är förklarligt, men olyckligt. Inför folkomröstningen är det bara att hoppas att sakfrågan diskuteras, snarare än beslutsprocessen. Och att diskussionen förs i ett mindre uppskruvat tonläge.

En försäljning av företaget Ekerö bostäder skulle göra det möjligt för kommunen att lösa stora lån. Det skulle ge en avsevärt mycket lägre räntekostnad för kommunen. Kostnadsminskningen är mellan 25 till 30 miljoner kronor per år - skattepengar som i dag går till de banker som kommunen lånat pengar av. De miljonerna kan användas bättre inom både skola och äldreomsorg i Ekerö.

Se där ett gott skäl för försäljning!