torsdag 25 juni 2009

Mera frihet

Har, trots att semester egentligen påbörjats, startat en öppen grupp med blogg på Facebook för frihetsälskande moderater.

Det finns många situationer i dagens politiska verklighet där individens frihet och den personliga integriteten är ifrågasatt. Alltifrån lokalt svenska företeelser som fackliga övergrepp mot företagare, myndighetsjakt på friskolor, FRA-lag och IPRED till internationella händelser med förtryck av afghanistanska kvinnor, Irans och Kinas internetcensur och USAs hantering av terrormisstänkta.

Moderaterna har sedan många år tagit tydlig ställning för individens frihet och den personliga integriteten. Det tycker jag moderaterna ska fortsätta göra.

Gå med i gruppen här.

Mary X stöder gruppen här.

tisdag 16 juni 2009

Äntligen!

Nu börjar det att röra på sig i integritetspolitiken i alliansregeringen.

Åsa Torstensson har gett uppdrag till PTS att utreda nätneutralitet. Något som har varit en förutsättning för utveckling av internet till den globaliseringsmotor som det faktiskt är i dag, med alla dess för- och nackdelar.

Detta är ett bra första steg. Sen är det bara att hålla tummarna att resultatet blir en bra plattform för politiska initiativ som värnar den frihet och utvecklingskraft som internet innebär.
söndag 14 juni 2009

Dags att sätta ner foten

Dagens ledare av PJ Anders Linder i SvD belyser hur M tappat den ideologiska kompassen som under många år var självklar - frihetens parti.

Vem bär vidare Gösta Bohmans ideer: "Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle, inte i en polisstat"?

PJ föreslår att regeringen ifrågasättaer det Bodströmska datalagringsdirektivets laglighet och förenlighet med Europakonventionen. Han avslutar ledaren med:
"Det har varit för mycket 1984 på sistone. Nu får det vara nog."

Håller med att marchen in i övervakningssamhället måste stoppas. Det är dags att sätta ner foten.


PS Mary X skriver om det här

måndag 8 juni 2009

Dagens citat

Kommer från @fuffenz:

"Någon som kommer ihåg löftet om att (m) inte skulle kriminalisera en hel generation? Den generationen har röstat nu."

Dags för politikutveckling i M-fabriken.

söndag 7 juni 2009

Märkliga turer och medvetna missförstånd?

Läser i senaste numret av lokaltidingen Mälaröarnas Nyheter en insändare om ett informationsmöte som jag kallade till för några veckor sedan.

Jag har svårt att se insändaren som något annat än ett uttryck för den misstänksamhet som finns på en del håll i Färingsö mot i stort sett alla politiska beslut som fattas i Ekerö kommun. När vi håller möte för att informera om beslutsläge och processen framåt, kommer en märklig insändare med misstänkliggörande av redovisade fakta och insinuationer om att jag har en dold agenda.

Det bryr jag mig inte om. Jag tror på öppenhet i beslutsprocessen, även om det tar tid och inte alltid uppskattas. Jag kommer att vilja fortsätta informera, även om skribenter fortsätter skriva insinuanta insändare om dold agenda, bristande insyn och demokrati.

lördag 6 juni 2009

Negern och senapskål

Karlstad har ett kvarter som heter Negern. Det föranleder med jämna mellanrum reaktioner. Nu senast har en privatperson tillskrivit byggnadsnämnden. Huruvida privatpersonen har lagt fram något alternativt namnförslag framgår inte av tidningsuppgifterna. I alla fall har detta blivit ett ärende, där frågan om huruvida namnet uppfattas som stötande eller inte, har gått på remiss.

Detta får mig att tänka på en grupp i Facebook: "Det heter senapskål". Senapskål är den svenska benämningen på det som italienarna kallar ruccola. Nedan finns länken till gruppen.

fredag 5 juni 2009

Vila i frid

Läser en mycket tänkvärd artikel på SvD Brännpunkt av läroboksförfattaren Henrik Brändén.

De argument han framförs mot ett bevarande av upphovsrätten i nuvarande form är enkla och tydliga - det övervakningssamhälle som skulle krävas för att bevara nuvarande upphovsrätt är helt enkelt oacceptabelt.

Låt den gamla upphovsrätten vila i frid, friheten och integriteten värderas högre.

Bästa kampanjfilmen

hittar du här