fredag 17 december 2010

Ekerö åldringsvård i topp i år - igen

Socialstyrelsen har tillsammans med SKL publicerat årets öppna jämförelse av vård och omsorg.

Ekerö fortfarande ligger i toppen, och har tillsammans med Tyresö den bästa äldreomsorgen i Stockholms län.

Detta är inte första gången som Ekerö kommer ut så bra i jämförelsen. Självklart är det mycket glädjande att vi lyckas hålla en jämn och hög och bra kvalitet inom äldreomsorgen.

söndag 12 december 2010

Ekerö ska inte hedra Ralph Erskine

Läser i SvD om ett initiativ för att "rädda" Ralph Erskines bostad på Drottningholmsmalmen från att bli privatbostad. Kan bara hoppas att Ekerö kommun inte deltar i detta.

Det finns nog få människor som skadat Ekerö så mycket som just Ralph Erskine. Ekerö centrums placering, på vattensjuk mark mellan en bussdepå och en fabrik var Ralph Erskines ide. Han lyckades tyvärr övertyga de beslutande i kommunen och sedan har det varit problem.

Tillgängliga ytor för parkeringsplatser var redan från början för små. I en kommun där över 90 procent av innevånarna bor i egna hem måste det självklart att det måste finnas stora ytor för parkering.

De boende i området har klagat på både buller och utsläpp. Många av de bussar som åker runt på Mälaröarna har sin depå vid Ekerö centrum, och de är varken ljud- eller luktlösa.

Ingen expansion av centrum är möjlig så länge bussdepån ligger där den gör. Under nästan ett decennium har förhandlingar förts med SL om detta, och de har nu gått med på att flytta . Men det är dock ännu inte klart var bussdepån ska flytta.

Och även om bussdepån flyttar, så på sikt måste också fabriken bort. Det går rimligen inte att ha en fabrik med transporter och möjligen utsläpp mitt i ett bostads- och affärsområde. Hur den frågan ska lösas finns det idag inte något svar på.

Till detta kommer att den mark som Ekerö centrum byggdes på är till stor del vattensjuk. Byggkostnaderna blev därför mycket höga. Priset för detta betalar fortfarande hyresgästerna i form av Sveriges högsta hyror. Ekerö kommun har en låneskuld per kommuninnevånare som är bland de högsta i landet.

Låt de som fått något positivt av Ralph Erskine hedra hans minne. Ekerö kommuns innevånare har det inte.

tisdag 7 december 2010

Assange och nätfriheten

Med Wikileaks och Julian Assange är nätets frihet satt i fråga på ett sätt som går längre än någonsin tidigare. Post-Wikileaks finns det en risk att utvecklingen mot ett friare och öppnare samhälle går i stå.

Företag och regeringar agerar för att strypa informationsflödet från Wikileaks. Allt ifrån till att ta bort pekare till domänen wikileaks.org, till att stoppa betalningar och beslagta medel på Julian Assanges konton.

Att banker och finansföretag inte vill hantera pengar som kan vara del i en illegal verksamhet är på sitt sätt begripligt, även om dom inte fallit huruvida Wikileaks faktiskt har begått något brott. De kan ju vid fällande dom också bli indragna för medhjälp.

Att en del stater agerar för att försvåra det fria flödet av information på nätet är däremot mer problematiskt. Som grund för sitt agerande finns ett synsätt som utgår från att informationsbäraren, inte den som publicerar informationen, ska vara ansvarig för innehållet. Det förhållningssättet är lika orimligt när det gäller Wikileaks, som när det avser annan information.

Det har sagts förut men behöver sägas igen: bara för att de tekniska möjligheterna finns, är det inte självklart rimligt att internetoperatörer ska tvingas ta ansvar för innehållet i informationen.

Det är lika rimligt eller orimligt som att väghållare ska ta ansvar för innehållet i bilar och lastbilar, posten ska ta ansvar för innehållet i försändelser eller telefoniföretag ta ansvar för innehållet i det samtalen.

Det är inte självklart åt vilket håll utvecklingen går, och det finns skäl att vara orolig.