fredag 17 december 2010

Ekerö åldringsvård i topp i år - igen

Socialstyrelsen har tillsammans med SKL publicerat årets öppna jämförelse av vård och omsorg.

Ekerö fortfarande ligger i toppen, och har tillsammans med Tyresö den bästa äldreomsorgen i Stockholms län.

Detta är inte första gången som Ekerö kommer ut så bra i jämförelsen. Självklart är det mycket glädjande att vi lyckas hålla en jämn och hög och bra kvalitet inom äldreomsorgen.

söndag 12 december 2010

Ekerö ska inte hedra Ralph Erskine

Läser i SvD om ett initiativ för att "rädda" Ralph Erskines bostad på Drottningholmsmalmen från att bli privatbostad. Kan bara hoppas att Ekerö kommun inte deltar i detta.

Det finns nog få människor som skadat Ekerö så mycket som just Ralph Erskine. Ekerö centrums placering, på vattensjuk mark mellan en bussdepå och en fabrik var Ralph Erskines ide. Han lyckades tyvärr övertyga de beslutande i kommunen och sedan har det varit problem.

Tillgängliga ytor för parkeringsplatser var redan från början för små. I en kommun där över 90 procent av innevånarna bor i egna hem måste det självklart att det måste finnas stora ytor för parkering.

De boende i området har klagat på både buller och utsläpp. Många av de bussar som åker runt på Mälaröarna har sin depå vid Ekerö centrum, och de är varken ljud- eller luktlösa.

Ingen expansion av centrum är möjlig så länge bussdepån ligger där den gör. Under nästan ett decennium har förhandlingar förts med SL om detta, och de har nu gått med på att flytta . Men det är dock ännu inte klart var bussdepån ska flytta.

Och även om bussdepån flyttar, så på sikt måste också fabriken bort. Det går rimligen inte att ha en fabrik med transporter och möjligen utsläpp mitt i ett bostads- och affärsområde. Hur den frågan ska lösas finns det idag inte något svar på.

Till detta kommer att den mark som Ekerö centrum byggdes på är till stor del vattensjuk. Byggkostnaderna blev därför mycket höga. Priset för detta betalar fortfarande hyresgästerna i form av Sveriges högsta hyror. Ekerö kommun har en låneskuld per kommuninnevånare som är bland de högsta i landet.

Låt de som fått något positivt av Ralph Erskine hedra hans minne. Ekerö kommuns innevånare har det inte.

tisdag 7 december 2010

Assange och nätfriheten

Med Wikileaks och Julian Assange är nätets frihet satt i fråga på ett sätt som går längre än någonsin tidigare. Post-Wikileaks finns det en risk att utvecklingen mot ett friare och öppnare samhälle går i stå.

Företag och regeringar agerar för att strypa informationsflödet från Wikileaks. Allt ifrån till att ta bort pekare till domänen wikileaks.org, till att stoppa betalningar och beslagta medel på Julian Assanges konton.

Att banker och finansföretag inte vill hantera pengar som kan vara del i en illegal verksamhet är på sitt sätt begripligt, även om dom inte fallit huruvida Wikileaks faktiskt har begått något brott. De kan ju vid fällande dom också bli indragna för medhjälp.

Att en del stater agerar för att försvåra det fria flödet av information på nätet är däremot mer problematiskt. Som grund för sitt agerande finns ett synsätt som utgår från att informationsbäraren, inte den som publicerar informationen, ska vara ansvarig för innehållet. Det förhållningssättet är lika orimligt när det gäller Wikileaks, som när det avser annan information.

Det har sagts förut men behöver sägas igen: bara för att de tekniska möjligheterna finns, är det inte självklart rimligt att internetoperatörer ska tvingas ta ansvar för innehållet i informationen.

Det är lika rimligt eller orimligt som att väghållare ska ta ansvar för innehållet i bilar och lastbilar, posten ska ta ansvar för innehållet i försändelser eller telefoniföretag ta ansvar för innehållet i det samtalen.

Det är inte självklart åt vilket håll utvecklingen går, och det finns skäl att vara orolig.

lördag 6 november 2010

KD sätter gränser för politiken

SvD Brännpunkt biter KD-politikern Magnus Jacobsson från Uddevalla ifrån. Klart och tydligt redogörs för att Nyamko Sabunis krav på formell utbildning för dagbarnvårdare kommer att ge föräldrarna mindre att säga till om, och politikerna och tjänstemännen mer.

Det var väl inte därför som väljarna röstade fram en alliansregering?

fredag 5 november 2010

Makt utan ansvar, del III

I veckan är kungen på löpet med anledning av en bokutgivning.

Kvällstidningarna citerar med förtjusning bokens möjligen sanna men rätt ointressanta påståenden, som att kungen som aspirant på Älvsnabben hade svårt att stå stilla vid en uppställning, och mera löst underbyggda, som fester med strippor och snedsteg i äktenskapet.

Än en gång kan media skriva i stort sett vad som helst, utan att behöva på något sätt stå till svars. På liknande sätt som Sofia Arkelsten och Mona Sahlin finns det i stort sett inga som helst möjligheter för kungen och hovet att skydda sig.

En eventuell förtalsrättegång skulle bara ge media ännu mera snaskiga detaljer att dra på löpen, vecka efter vecka.

Förtal är det om man uttalar något som är ägnat att ge en person dåligt rykte, oavsett om det man säger är sant eller inte. Åtminstone för vanliga svenska medborgare. Men när det gäller politiker, näringslivschefer eller medlemmar av kungahuset kan media påstå att det finns ett allmänintresse. Vilket självklart är nonsens. Det handlar bara om osund nyfikenhet.

Media - makt utan ansvar...

torsdag 4 november 2010

Yrkesförbud för dagmammor - en möjlighet för KD

Nu ska Nyamko Sabuni rätta till ett samhällsproblem - dagmammor utan utbildning får yrkesförbud.

Kanske man kan tycka att föräldrar själva kunde få avgöra om grannen klarar av att ta hand om deras barn, utan att politikerna lägger sig i. Den modellen har fungerat rätt hyfsat i rätt så många decennier.

Men detta ger å andra sidan en möjlighet för KD - väktaren av politikens gränser. Kom igen, Göran, och gör en insats för verklighetens folk.

måndag 1 november 2010

Dagens lågoddsare, med glädjande åklagarkompetens

Åklagaren har lagt ned utredningen om Sofia Arkelstens resa.

För en som inte är utbildad i juridik framstår det som självklart att detta var det förväntade resultatet. Liksom de tidigare tre (fyra?) utredningarna av riksdagsledamöter som åkt på samma resa.

Det som möjligen är något oväntat är att åklagaren, till skillnad från den numera pensionerade Christer van der Kwast, väljer att inte göra en stor medial affär av det hela. "Det var inget svårt beslut" säger åklagare Gunnar Stetler vid riksenheten mot korruption som kommentar till beslutet.

Heder åt en åklagare som väljer att arbeta med fall med tydlig brottsmisstanke, heller än att driva utredningar mot kända personer till rättegång som med stor sannolikhet skulle förloras.

lördag 30 oktober 2010

Fia och Expressen

Det är bara att hålla med (nästan) alla allianspolitiker som uttalat sig: Sofia Arkelsten har inte gjort bort sig.

Det har däremot media som lever i en värld med all makt, men utan ansvar för hur den makten används. Expressen gått över gränsen med sitt paparazzifoto av, som det verkar, en gråtande Sofia.

Yttrandefrihet måste värnas. Men vi som konsumerar tidningar kan påverka genom att sluta köpa de som går över gränsen.

Köp inte Expressen.

söndag 17 oktober 2010

Denna dagen, ett liv..

Har svårt att släppa tankarna kring gårdagens nyhet att ännu en svensk soldat har förlorat livet i Afghanistan. I den förenklade världen som mediarapporteringen rör sig inom, blir det ofta nyanslöst. På gränsen till osmakligt är de snabbsvarsundersökningar som en del tidningar nu tar tillfället att publicera: Ska Sverige dra sig ur: JA - NEJ

En seriös utrikes- och försvarspolitik måste vara mycket mer genomtänkt. De medel - diplomatiska, ekonomiska, militära eller andra - som Sverige använder för att nå våra säkerhetspolitiska målsättningar kan diskuteras. Och behöver diskuteras i mycket högre utsträckning än vad som har gjorts.

Ett snabbt tillbakadragande av ISAF i dag skulle knappast bidra till stabilitet, upprättande av respekt för mänskliga rättigheter eller reducera drogproduktionen i Afghanistan. Å andra sidan är det nog tydligt för de flesta att Afghanistan inte kommer att omvandlas till en mönsterdemokrati i ett marknadsekonomiskt rättssamhälle med full respekt för mänskliga rättigheter.

Vad som kan göras inom den verklighet som existerar i Afghanistan är osäkert. I den internationella politiska processen, där Sverige deltar, finns ett arbete kvar att göra: att konkretisera realistiska mål som ligger i linje med resultaten från Kabulmötet tidigare i år. Om koalitionen bakom ISAF - med stöd från andra länder - lyckas med det, så har soldaterna som offrat sina liv inte dött förgäves.

SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

PS Noterar f ö att SvD är ovanligt nyanserade i sin rapportering och kommentarer kring denna händelse.

lördag 18 september 2010

Ointressant?

Idag publiceras de senaste siffrorna från opinionsinstituten SIFO och Synovate. I båda undersökningarna har de rödgröna knappat in på alliansens försprång. Men å andra sidan har SD tappat.

Under senaste veckorna med mycket kampanj och möte med människor på gator och torg, har samtalet ofta rört sig om kommentarer till den senaste opinionsundersökningen. Spekulationer hit och dit. Och vad betyder det för regeringsbildningen. Och SD vågmästarroll eller inte...

Alla de här diskussionerna är egentligen, nu när valdagen närmar sig, inte så intressanta. Det intressanta är ju hur valresultatet blir, inte vad opinionsinstituten säger.

Då är det väljarnas bedömning av hur de olika partierna är bäst skickade att möta framtidens utmaningar som fäller avgörandet. Partiernas ställningstaganden i sakfrågor och vilket förtroende väljarna känner för partiernas företrädare. Det är vad som slutligen fäller avgörandet.

Och när röstsiffrorna kommer, då är det skarpt läge. Det är ju inte förrän mandatfördelningen är klar, som man vet förutsättningarna för regeringsbildning. I riket, i landsting och i kommuner.

torsdag 16 september 2010

BLoggpaus idag

Med anledning av kampanjspurt. Men följ mig gärna på Facebook.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/
Hjälp Moderaterna till valseger - ge 5 minuter du också på www.5minuter.nu

tisdag 14 september 2010

Bra resultat i Ekerö

Efter att just avslutad kommunstyrelse kan man konstatera att vi har en bra kommun på många sätt. Ekonomin är under kontroll med en prognos för året som ligger 39 miljoner kronor bättre än budget.

Detta goda resultat gör vi samtidigt som kommunmedborgarna får bra verksamhet:
- Äldreomsorgen i Ekerö kommun är, enligt socialstyrelsen, den bästa i länet.
- Skolresultaten har förbättrats och meritvärdena ligger nu på 17e plats i riket.
- Kommunens näringslivsklimat har förbättrats dramatiskt, och har gått från en bottenplacering till att nu ligga i toppkvartilen i riket.

Det känns bra att vara med och styra Ekerö när det går så bra. Nu är det bara att hoppas att väljarna vill ge Alliansen fortsatt förtroende.

Vem ska få styra din blick?

Kungliga Biblioteket har upptäckt att de har 21 tidskrifter som, enligt deras egen bedömning, innehåller barnpornografisk material. Allt enligt notis i SvD.

Har därför helt fräckt stulit rubriken till detta blogginlägg från en ledarkrönika av Sanna Rayman i SvD. Det som står i den krönikan säger det mesta som finns att säga i den, tidvis utan proportioner, upphetsade debatten om barnpornografi. Krönikan avslutas med de kloka orden:
"Liksom vi brukar säga att terrorismens existens inte ska få sätta det öppna samhällets spelregler bör vi beslutsamt se till att pedofilernas existens inte styr vad våra blickar ser när vi ser ett naket barn. Min blick är min, inte deras."

måndag 13 september 2010

Arbetaren är sin lön värd

En grupp artister, de flesta musiker men med en poet och ett f.d. statsråd som något udda fåglar i gruppen, skriver på SvD Brännpunkt att "Sverige håller på att slitas sönder".

De målar upp en riktig skräckbild av sakernas eländiga tillstånd. I deras världsbild har i stort sett allting blivit sämre. Det är ett elände för sjuka, arbetslösa och pensionärer. Andelen fattiga är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Apotekets offras av ideologiska skäl. Ett citat sammanfattar tydligt hur eländigt allting är i Sverige idag: "Aldrig tidigare har klyftorna varit så stora". Det är den verklighet som artikelförfattarna ser.

Troligen är det ganska få andra som ser verkligheten på samma sätt som artikelförfattarna. Många svenskar anser att alliansregeringen, med Fredrik Reinfeldt som statsminister, faktiskt har klarat Sverige genom en svår tid. Och det har skett med bibehållen välfärd. Många svenskar, framför allt låg- och medelinkomsttagare har dessutom fått rejält mer med pengar i plånboken. Pengar som ofta motsvarar en hel månadslön.

Och det är nog här skon klämmer för vänstereliten som undertecknat debattartikeln. Alliansregeringen har i praktisk handling visat att det faktisk går att hålla en hög nivå på välfärden och samtidigt sänka skatterna. Det är ju ett riktigt skräckscenario för en del vänsterpolitiker. De som anser att politiker är bättre skickade än medborgarna själva att avgöra hur våra egna inkomster ska användas.

För oss andra, vi som anser att det offentliga ska - så långt som möjligt - låta löntagare behålla frukterna av sitt arbete är den här utvecklingen enbart positiv. Så länge vi kan solidariskt finansiera en bra skola, bra sjukvård och ta väl hand om våra gamla, då ska resten av lönen stanna hos den som arbetat ihop den.

Arbetaren är sin lön värd, brukade Socialdemokraterna hävda.

Idag står det nya arbetarpartiet Moderaterna upp för den parollen.

lördag 11 september 2010

Lika men ändå olika

Mary X har länkat en inofficiell Alliansaffisch som citerar Mona Sahlin "För mig är rättvisa att behandla människor olika. Längst ner i bloggposten finns videoklipp med både Mona Sahlins uttalande och Alliansaffischen. (Tack Vanessa för länken)

Nu ska det bli lite problematiserande, mitt i valrörelsen.

Som politiker är det inte OK att behandla människor olika. Politiker beslutar om lagar och bestämmelser - utövar makt och har tvångsmedel för att tvinga medborgare att göra som politikerna beslutar. Då finns det en del grundläggande principer att hålla sig till, en av dessa är likabehandling. Människor i liknande situation ska behandlas lika. Det finns nog få politiker som vill ifrågasätta principen.

Men, som medmänniska är det väl självklart att behandla människor olika. T ex om jag är förälder och ett av mina barn kanske är intresserad av skidåkning, och jag köper därför skidor till det barnet. Bara för den skull köper jag inte skidor, eller något annat, till de andra barnen. Och inte heller skulle jag gå i borgen för en person, bara för att jag har gått i borgen för någon annan i liknande situation.

För att komma tillbaka till Mona Sahlins uttalande, har jag lite svårt att tro att hon mitt i en brännande valrörelse uttalar sig som något annat än som politiker. Och då är det helt och hållet häpnadsväckande.

Antingen förstår hon inte konsekvenserna av vad hon säger, och då har hon bevisat sin inkompetens att leda landet.

Eller också vill hon sätta en av de mest grundläggande juridiska principerna ur spel. Då lämnar man fältet fritt för godtyckligt behandling av människor.

I vilket fall är det bara ytterligare ett argument i raden mot en röd-grön valseger.

torsdag 9 september 2010

Demensvård i kris?

Läser i de senaste dagarnas reportage i SvD med rubriken "Demensvård döms ut helt". Där beskrivs vanförhållanden med gamla som låses in på natten, vandrar omkring nakna och det ligger avföring på golvet. Från artikeln framgår att detta inte är ett enstaka misstag, utan ett förhållningssätt som verkar, mer eller mindre systematiskt, tillämpas inom åtminstone en avdelning på ett äldreboende i Piteå.

Självklart är sådant helt oacceptabelt. Och sådana förhållanden har vi inte, och ska vi inte ha inom demensvården. Det förekommer inte på Ekerö, och det borde självklart inte få förekomma någon annanstans heller.

Med en tydligt uppdrag från socialnämnden som också skickar tillräckliga resurser och som följer upp den kvalitet som finns på kommunens äldreboenden, ska det heller inte behöva inträffa.

onsdag 8 september 2010

Tänkte någon på det?

Enligt SvD kan arbetsförmedlingen anvisa arbetslösa anställning hos Försvarsmakten. I och med övergången till yrkesförsvar, är det en naturlig konsekvens av förändringen. Frågan är om det är rimligt att någon, med hot om indragen A-kassa, ska kunna tvingas att bära vapen, sändas på insats till fjärran land och - i värsta fall - dö i strid.

Arbetsförmedlingstjänstemannen som intervjuas uppger att "Så smidiga måste vi vara att vi inte kommer att tvinga någon att bära vapen" och det låter ju bra.

Ännu bättre vore om lagar och förordningar anpassades till de realiteter som ett yrkesförsvar medför för att inte få dessa oönskade konsekvenser. Och det bästa hade varit om behovet av förändringar av lagar och regler redovisats, innan beslutet om övergång till yrkesförsvar togs. Då hade beslutet kunnat betecknas som insiktsfullt.

tisdag 7 september 2010

Stärk integriteten - patientinformationen är din

Det finns stora möjligheter att effektivisera offentlig verksamhet, inte minst sjukvården, genom användning av modern informationsteknologi. Stora kvalitetsökningar går att genomföra, bara sjukvården kan använda modern informationsteknologi på ett klokt sätt.

Men, användning av modern informationsteknologi kräver att integritetsskyddet måste stärkas. Min övertygelse är att det är du som enskild medborgare som äger informationen om din hälsa. Informationsteknologi ska användas för att förbättra sjukvården genom att information görs tillgänglig där du som patient har nytta av det. Informationen får inte användas för att övervaka medborgarna eller läckas till media.

Jag vill arbeta för att utveckla kvalitet och effektivitet - men utan att samla all patientinformation i enorma databaser som kan komma på villovägar.

söndag 5 september 2010

Sjukförsäkringsbluffen avslöjad

SvD Brännpunkt beskriver en handläggare på Försäkringskassan verkligheten. Då framgår att:
1. Det finns inte någon "Stupstock" i sjukförsäkringen.
2. Det går att vara sjukskriven deltid, även för läkare.
2. Det går att bevilja fortsatt sjukpenning till personer med allvarlig sjukdom, till exempel canser.
3. Det går att bevilja permanent sjukersättning, till exempel om "arbetsförmågan är stadigvarande och för överskådlig framtid nedsatt".
Osv osv osv.

Att dessa fakta ska få S att sluta sprida myter och Aftonbladet att nyansera sin rapportering kanske är för mycket begärt. Men nu kan i alla fall vi som stödjer alliansregeringen känna sig trygga i att sjukförsäkringsreformen faktiskt inte är det omänskliga system som Aftonbladet och S försöker få det till.

Det är en bra, kanske till och med mycket bra reform. Och ett bra exempel på hur man värnar välfärdens kärna.

Flera bloggare har också skrivit om detta: HAX, Erica Lejonroos, Mikael Andersson, Lars Björndahl

lördag 4 september 2010

Vad händer i skolan - egentligen?

I dagens pappersupplaga SvD är förstasidans andranyhet (övre högra hörnet) "Fler 9or får inte godkänt". I tidningen finns sedan ett helt uppslag med hur eländigt sakernas, eller snarare skolans, tillstånd är i Stockholm. Färre 9or får godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik, vilket gör att de inte kan söka till gymnasieutbildning.

Men om man läser hela artikeln noggrant, kan man lista ut att det försämrade resultatet inte gäller skolorna i Stockholm, utan Stockholm stads skolor. Och läser man vidare kan man se att 20% av eleverna i Stockholm går i friskolor.

Hela artikeln, och inte minst rubriksättningen, är ett praktiskt tillämpningsexempel på något som varit känt under många år. Senast i går på radio hördes en professor från Göteborg som forskat i mediebevakning av valrörelserna påminna om detta: Journalister är mer vänster och mer gröna än valmanskåren.


PS Sedan är det kanske inte så konstigt att betygen försämras om man som skolledare har attitiyden "Resultaten är viktiga men skolan ska förmedla annat också". Det andra som den skolan förmedlar har eleven inte någon större glädje av när han eller hon ska söka till gymnasiet.
Den attityden kan bara alltför lätt bli en ursäkt för att tappa fokus på det som är skolans huvuduppgift - att förmedla kunskaper.

fredag 3 september 2010

Stockholm - den viktigaste Östersjöstaden

Jag vill i landstinget ta ett ansvar för regionen, med dess möjligheter och utmaningar. Detta måste självklart göras tillsammans med regeringen och i samarbete med övriga länder runt Östersjön.

Stockholm kan bli navet i Östersjöregionen.

En situation där det går en gasledning strax öster om Gotland kan förändra förutsättningarna för Östersjösamarbetet och för Stockholm. Detta måste vi ha förståelse och beredskap för, men det får inte verka förlamande eller verka som en osynlig mur mellan Sverige och de baltiska staterna.

Tvärtom är det ännu viktigare att knyta både kulturella och kommersiella band med våra grannländer på andra sidan. Så kan vi i Stockholm dra vårt strå till stacken "En bättre framtid kring Östersjön".

torsdag 2 september 2010

Idag värd för drottningen

Har idag nöjet att vara värd för drottning Silvia som besöker Ekerö.

Efter invigning av utbyggnaden av Kullens äldreboende och demensdagvård, kommer vi att fira De gamlas dag i Ekebyhovs slottsträdgård. Det är bara att hoppas att vädergudarna står oss bi, så att vi verkligen kan vara ute.

Detta är ett av de trevligare uppdragen som Ekerö socialnämndsordföranden har, inte minst för att drottningens besök är oerhört uppskattat av de gamla. Det är så roligt att se den glädje som uppstår när drottningen går runt bland de gamla. Hon har en fantastisk förmåga att se varje person och skapa kontakt, om också bara för en kort stund.

onsdag 1 september 2010

Samtalskampanj är bäst!

Hemkommen efter några timmar dörrknackning i Rosersberg i Sigtuna kommun. Som vanligt var det både ris och ros, men för det mesta mycket positivt. Alla var inte alliansväljare, men många sa "Det är lugnt, jag röstar på er".

Roligaste var grabben (4 år?) som ville ha en knapp med Fredriks bild på. Jag hade bara en "Rör inte RUT"-knapp, vilket ju inte var lika intressant. Fredrik-knappen levererades senare under kvällen av en duktig valledare i Sigtuna.

Trevligaste var besöket hos den nordafrikanska familjen som fastade, men eftersom det närmade sig solnedgången var på väg att äta. Mor i huset hade nylagade samosas som hon självklart ville bjuda på. Sedan hade vi ett mycket bra samtal med sonen som förut hade röstat på S eftersom "det verkade som om S brydde sig mer om människor". I det här valet var det inte alls lika självklart vad han skulle rösta på, utan det står och väger mellan S och M.

Har sagt men kanske inte skrivit det förut: Samtalskampanjen är det både roligaste och trevligaste sättet att bedriva valkampanj på.

tisdag 31 augusti 2010

Kryssa Staffan: Ordning och reda

Min erfarenhet som kommunpolitiker har gett mig kunskaper om vad dålig samverkan mellan kommun och landsting leder till. Det drabbar ofta de svagaste människorna i samhället. Dem som inte har kraft att själva tala för sig, eller anhöriga som hjälper till.

Jag vill arbeta för att Stockholms läns landsting ska ta ett tydligt ansvar för sina områden och att kommunerna i länet ska ta ett tydligt ansvar för sina. Då kan vi i kommuner och landsting arbeta för människornas bästa.

måndag 30 augusti 2010

Maktmissbruk

En jurist vid länsstyrelsen i Södermanland - en statlig myndighet - har föreslagit att det ska upprättas ett DNA-register över alla män i Sverige. Huvudskälet är att det då skulle gå så mycket lättare att hitta de män som begår våldtäkt.

Henrik von Sydow säger nej med huvudargumentet är att "man kan inte betrakta alla män som potentiella våldtäktsmän". Det är en klokt ståndpunkt och egentligen den enda rimliga.

Om man inte sätter stopp för förslag liknande det som juristen kommit med, var går då gränsen? Nästa gång kanske någon föreslår att det ska installeras kameror i alla hem för att sätta stopp för den kvinnomisshandel som sker i hemmen. "Om du inte har något att dölja, så behöver du ju inte vara orolig".

När nu det ledande regeringspartiet så klart sagt ifrån att juristens förslag är oacceptabelt kvarstår frågan: Vad ska nu ska ske med juristen?

Juristen som lagt förslaget bör avskiljas från sin tjänst, och mannens lämplighet för sin befattning bör utredas. Han har visat på synnerligen dåligt omdöme, och kan knappast anses lämpad att hantera något ärende som hanterar avvägningar avseende personlig integritet.

Frågan är om han ska få befatta sig med några som helst ärenden där den enskilda individens perspektiv ska vägas mot det allmännas behov. Om han får fortsätta att verka som jurist vid länsstyrelsen, verkar det finnas en uppenbar risk att han missbrukar den makt han har.

lördag 28 augusti 2010

Ekerö växer - men blir varken stad eller förort

Under sommaren har debattens vågor gått höga på Ekerö. Debatten har handlat om det ska finnas höghus eller inte vid en eventuell utbyggnad av Wrangels väg, och om Ekerövägen ska bli en stadsgata eller inte.

Reaktionerna från kommunmedborgarna har varit entydiga: Vi vill inte ha höghus och vi vill att kommunens karaktär ska bibehållas.

Det känns därför helt rätt att Peter Carpelan är tydlig i Mälaröarnas Nyheter: "Moderaterna säger nej till höghus vid Ekerövägen."

Det finns ingen anledning att bygga höghus i Ekerö. Eller att bygga om Ekerövägen till en stadsgata.

Ekerö ska utvecklas med försiktighet och bibehållen karaktär.

tisdag 24 augusti 2010

Bloggpaus

Tar nu - troligen - några dagars bloggpaus. Åter på fredag.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/
Hjälp Moderaterna till valseger - ge 5 minuter du också på www.5minuter.nu

söndag 22 augusti 2010

Det klokaste valet

Tänk om det var 20 september idag och man skulle vakna upp till dagens SvD-rubrik "Regeringen får egen majoritet".

Lite glad kan man ju bli över siffrorna. Lite orolig att alliansväljare stannar hemma för att det ser så bra ut.

Nu är det ju nästan en månad kvar, och en opinionsmätning är en opinionsmätning. Det klokaste är nog att jobba på i valkampanjen, till den 19 september.

lördag 21 augusti 2010

Våldtäkt på Wikileak

Det faktum att Wikileaks grundare Julian Assange är misstänkt för våldtäkt är intressant.

Å ena sidan skulle det vara förödande för Julian Assange om anklagelserana är sanna. Å andra sidan finns det oerhört starka krafter som har intresse av att, kanske med fula knep, stopp Wikileaks.

Hur Wikileaks trovärdighet kommer påverkas om Juilan Assange fälls är osäkert. Klart är att ryktet skulle bli nedsolkat, och sannolikt skulle färre uppgiftslämnare vilja kontakta Wikileaks.

Om det å andra, vilket Juilan Assange hävdar, ligger en konspiration bakom anklagelserna finns här en stor potential för nästa Wikileak-scoop. Att avslöja vem som ligger bakom konspirationen.

Mary X har kommenterat här. Och Per Hagwall skriver "I Sverige rimmar häxjakt på sexjakt".

måndag 16 augusti 2010

Kryssa Staffan - Bygg Förbifarten och fler spårförbindelser

För mig är det självklart att vägarna i Stockholms län måste fortsätta att byggas ut. Förbifarten får inte fastna i en folkomröstning utan köerna måste byggas bort.

Snabba spårförbindelser i Mälardalen ökar attraktiviteten hos kollektivtrafiken.

Staffans kampanj - Värna välfärdens företagare

Stockholms läns landsting är dominerande inköpare på flera marknader där välfärdens företagare säljer varor och tjänster. När landstinget upphandlar, måste kraven utformas så att den fria konkurrensen värnas.

Jag vill arbeta för en tydlig politisk styrning så att välfärdens företagare får tydliga och rättvisa spelregler.

söndag 15 augusti 2010

Staffans kampanj - en dialog

Nu börjar min personvalskampanj dra upp tempot. Efter sommaruppehållet har jag nu börjat blogga igen, med kommentarer till stort och smått inom politiken.

När nu valet närmar sig kommer jag att använda bloggen för att skriva om vilka frågor som jag tycker är viktiga och som jag vill arbeta med - om jag kommer in i Stockholms läns landsting. De bloggposterna kommer att ha en tydlig varumärkning "Staffans kampanj".

Som vanligt är kommentarsfunktionen öppen. Jag hoppas att min blogg kan bli en dialog med intresserade väljare. Du som läser det här är välkommen att ge dina synpunkter.

Kryssa Staffan: Ett bättre Stockholm - ett bättre Sverige

Stockholms är Sveriges viktigaste stad. Stockholms län är Sveriges viktigaste län. Om vi lyckas i Stockholm, lyckas Sverige.

Stockholm bär upp stora delar av resten av landet. Det kan vi vara stolta över (även om skatteutjämningssystemet kunde haft en bättre utformning). Ökad tillväxt i Stockholm ger fler sysselsatta, ökade inkomster och ökad välfärd i hela landet.

Därför ska vi stå upp för att Stockholm är landets viktigaste stad och län. Om det går bra för Stockholm, så går hela landet bättre.

Staffans kampanj: Landstinget - en del av välfärdens kärna

Landstingets kärnverksamheter är sjukvård och kollektivtrafik. För mig är det självklart att vi som länsmedborgare ska få kvalitet och valuta för den skatt vi betalar.

  • En bra, rättvis och tillgänglig sjukvård.
  • En trygg och punktlig kollektivtrafik.

Kryssa Staffan: Mera sjukvård för skattepengarna

Det går att få mera sjukvård för skattepengarna. Jag vill

  • fortsätta införandet av Vårdval Stockholm. Vårdval ger bättre tillgänglighet, mer makt till patienten och tar tillvara kreativiteten hos välfärdens företagare.
  • att de som arbetar inom landstinget ska belönas när de gör ett bra jobb. Det ska finnas drivkrafter så att det lönar sig att bli mer effektiv i sjukvården. Ledningen och cheferna ska bedömas efter patientnöjdhet men också efter kostnadseffektivitet.

Nu börjar upploppet - M fortsätter sänka skatterna för fler jobb

Dagens SIFO-siffror som publicerats i SvD ger fortsatt övertag för alliansen. Men det är långt ifrån självklart hur valresultatet kommer att bli. Den sista månaden före valet kommer att bli avgörande.

Igår hade M sitt stora valupptaktsmöte i Stockholm med Fredrik Reinfeldt. Tidigare på dagen presenterade han och Anders Borg nya skattesänkningar. Över 6 miljoner medborgare får sänkta skatter om M får fortsatt förtroende, och pensionärerna får fem miljarder i sänkt skatt. Även i Stockholms län och stad vill Catharina Elmsäter-Svärd och Sten Nordin sänka skatten, så länge det inte hotar finansieringen av den offentliga välfärden. Det är bra förslag som fortsätter en tidigare inslagna vägen med jobbskatteravdrag - för fler jobb.

Ser mycket fram emot den 19 augusti då Ekerömoderaterna har valspurtmöte. Bland annat kommer vårt kommunalråd Peter Carpelan att presentera vår valplattform, och Anna Maria Corazza Bildt ge oss inspiration inför valkampanjen.

Den 19 augusti är det exakt en månad kvar till valdagen. Årets val kommer att bli riktigt spännande!

Ekerö - på landet nära stan

Mälaröarna är populära och allt fler vill flytta till vår kommun. Många av dem som flyttar ut till Ekerö söker något som man inte hittar i vanliga Stockholmsförorter. När jag frågar kommuninnevånare varför de bor här, eller valt att flytta till Ekerö kommun är det många som svarar: ”En närhet till naturen, en känsla av att bo på landet men samtidigt nära den stora staden.”

Att Ekerö kommun är populärt är självklart positivt, men det ställer stora krav på oss som formar kommunens framtid. Då är det viktigt att värna om kommunens kvaliteter.

Vid senaste sammanträdet i Ekerö kommunfullmäktige argumenterade Eva Külper (MP) för en tätare bebyggelse än den nuvarande. Socialdemokraterna vill, utöver de planer som redan finns, bygga ytterligare 200 lägenheter till per år.

Det är lätt att få intrycket att oppositionen vill bygga ett förortscentrum. Varför ska vi göra det? Om man vill bo nära ett förortscentrum finns det flera välja på i Stockholmsområdet. Att bygga ytterligare ett stort förortscentrum tillför inte något positivt till vare sig Stockholmsregionen eller Ekerö kommun. Däremot vet vi alla vilka problem som finns i många förortscentrum.

Mälaröarna har kvaliteter som blir mer och mer ovanliga i Stockholmsområdet - en bebyggelse som är anpassad till, och för det mesta på ett naturligt sätt smälter in i landskapsbilden. Det här är något att värna om, och bygga vidare på. Det är också tydligt i kommunens översiktsplan. Tätortsbandet från östra Ekerö till Stenhamra är avsett för framtida expansion med Ekerö, Stenhamra och Träkvista centrum med bostäder, näringsliv och aktiviteter. Det är nödvändigt för en levande kommun. Men det får inte bli på bekostnad av Ekerös karaktär. Jag tror att det finns ett stort stöd hos Ekeröborna för moderaternas och alliansens linje: att behålla det lantliga, lägre byggnader och mindre och trivsamma centra.

Genom att låta Kulturens övärld fortsätta att vara en levande kulturbygd, där tillkommande bebyggelse tar hänsyn till omgivningen, kan vi behålla karaktären av "på landet nära stan". Vi ska bygga för människor, inte för bussar.

På det viset kan fler människor flytta till Mälaröarna, Ekerö kommun fortsätta att expandera och samtidigt tar vi tillvara Mälaröarnas kvaliteter.

onsdag 16 juni 2010

Två fall framåt

Carl Bildt skriver på Newsmill om att Friheten och integriteten på nätet måste stärkas. Mary X puffar både för den, och Henrik von Sydows debattartikel om "Fildelningen har gjort Sverige till ett föregångsland".

Kan bara hålla med Mary att det börjar röra sig i moderaternas internetpolitik.

söndag 6 juni 2010

Ingen nyhet för SvD?

Nationaldagen har firats runt om i landet. Det finns olika syn på varför nationaldagen ska firas: Gustav Vasas utsågs till kung 6 juni 1523, både 1809 och 1974 års regeringsform utfärdades det datumet.

Oavsett varför man firar dagen, är nog de flesta ense om att 6 juni alltmer har blivit en hela Sveriges dag. I Ekerö kommun firas det i Drottningholmsparken. I många städer och kommuner tar man tillfället att välkomna de nya medborgarna. Kungen håller tal på Solliden och brukar dela ut flaggor till föreningar och organisationer. Människor samlas, det hålls tal och spelas musik och är allmänt festligt. Som det ska vara när man firar något.

DN skriver om firandet på Solliden i sin webupplaga. En bild av kronprinsessan med fästman, en beskrivning av vad som tilldrog sig på Skansen och citat från både kungens och statsministerns tal. Som läsare förstår man att dagen är extraordinär, något som inte inträffar varje dag.

I SvD letar man förgäves efter något redaktionellt material som handlar om firandet. En artikel, troligen från gårdagen, handlar om att polisen inte tror att det ska bli våldsamheter. Det enda redaktionella material som kommer i närheten av nationaldagsfirande är två bilder på solande människor i en park, så där i största allmänhet. Inte en stavelse om det firande som tusentals svenskar, både nya och gamla, såväl stats- och regeringschef, ägnar sig åt.

Att en del journalister har beröringsångest i det mesta som avser kungahuset är välkänt. Men SvD kunde väl ha letat upp något av alla de kommunala nationaldagsfiranden, där man välkomnar nya medborgare. För det kan väl inte vara så att SvD drabbats av beröringsångest till nationaldagsfirandet?

lördag 5 juni 2010

Osmakligheter, övertramp och tack till Carl Bildt

Efter de tragiska dödskjutningarna utanför Gaza, verkar det som om en del fördämningar har brustit. Osmakligheter och övertramp radas upp, ett efter ett.

På ena sidan pågår ett mästerskap i anti-semitism. Där har Veronica Palm, riksdagsledamot för S och ordförande för socialdemokraterna i Stockholm, gjort en insats genom att ha den dåliga smaken att i ett blogginlägg citera sångtexten
Så när bomberna faller över Palestinas barn,
i tältlägren i södra Libanon,
då står jag mitt i kyrkan och frågar hycklarna
vem Dom Utvalda skall bränna nästa gång.
Med orden De Utvalda avses judarna. Som om alla judar vore kollektivt ansvariga för den israeliska regeringens handlingar. (Tänk om någon efter en självmordsattack i Irak skulle få för sig att fråga "Vem ska Muslimerna bomba nästa gång"?) Veronika Palms blogginlägg liknar anti-semitism.

På den andra sidan är det värsta jag kan hitta ett klipp på Youtube, "We con the World".
De som producerat klippet anser uppenbarligen att konvojen är en del i en konspiration, med avsikt att lura oss andra. Initiativet till konvojen togs för att skapa en situation där människor skulle dö, bli martyrer, och för att lura (väst?)världen. Det sätt filmen framställer "palestinier" och "araber" på, framstår minst sagt som obehagligt. Det liknar rasism.

Både Veronica Palm och Youtube-klippet har trampat över gränsen, var för sig på sitt sätt.

Liksom Tokmoderaten tacksam för att vi har en regering med en utrikesminister som har ett mycket bättre omdöme, och vars blogg jag rekommenderar för sansade kommentarer om den tragiska händelsen.

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

Det svänger snabbt när kärnväljarna sviker S

Opinionsmätningarna under veckan är positiva för alliansen. Enligt SvD ligger M för en bra bit över 30% i Demoskops senaste mätning, och alliansen leder med över 6% jämfört med de rödgröna.

Både Sanna Rayman, SvD, och DN:s huvudledare gör analyser av läget och kommer fram till att det uppenbarligen inte finns något större väljarstöd för oppositionens skuggbudget.

En annan vinkling görs av Göran Skytte, SvD, under rubriken "Lägga landet i Ohlys händer". Ju närmare valdagen vi kommer måste varje rödgrön väljare ställa sig frågan "Vill jag att Ohly ska få ansvaret för skola? Vill jag att Ohly ska få ansvaret för näringslivsfrågor? etc" Och kanske kommer allt fler, även trogna socialdemokratiska sympatisörer, att komma fram till att de inte vill rösta fram en regering med Ohly eller vänsterpartister på ministerposter.

Ett intressant perspektiv ger bloggaren KAS (tack Göran P) som under många år argumenterat för en socialdemokratisk politik. I sitt senaste bogginlägg skriver KAS under rubriken "Alliansen är som en vinstlott varje år". Han beskriver tydligt hur mycket bättre han, som sjukpensionär, och hans familj fått det under alliansregeringen. Ökad levnadsstandard med 40.000 kronor netto per år. Och låter meddela att det inte längre är självklart för honom att rösta på S: "För en månad sedan trodde jag på att Mona Sahlin skulle bli vår första kvinnliga statsminister, nu tror jag mer på att jag kommer att lägga min röst på Reinfeldt i valet."

Det ska bli intressant att se vad tidningarna gör av KAS blogginlägg. De tidningar som lyfter fram, ibland på mycket lösa grunder, människor som drabbats av alliansens politik. Kommer någon tidning att kontakta KAS för ett "hemma hos"-reportage? Och målande beskriva hur nöjd han är med den förda politiken? Så nöjda att han funderar på att rösta M i stället för S.

Avslutningsvis brasklappen: Det flera månader kvar till valet. Rubriken på Sanna Raymans ledare är "Ännu är ingen rökt". Ännu kan mycket hända. Ibland svänger det - snabbt.

Uppdatering: Mary X skriver om "De som får 40.000 tusen mer i plånboken - per år".

tisdag 1 juni 2010

Ett steg bakåt

Den Hamasvänliga (?) Ship to Gaza-rörelsen har med sin aktion provocerat Israel till en orimlig motreaktion. Flera människoliv har gått till spillo. De enda som kan glädjas är möjligen Hamas, och andra extremister.

Ett sorgligt steg bakåt i fredsprocessen Mellanöstern.

torsdag 27 maj 2010

Ekerö är bra!

Tidningen Fokus har publicerat en kommunranking på http://www.fokus.se/2010/05/vilsamt-vid-vattern/. Sådana här rankingar ska alltid tas med en nypa salt, men när det är bra resultat är det ju verkligen roligt. Både för oss som är ansvariga politiker, men också för kommunmedborgarna.

I den totala kommunrankingen kommer Ekerö på en 12e plats i hela riket. Det är ett mycket bra resultat, och något att glädjas åt. Ännu trevligare för både kommunens gamla och för en socialnämndsordförande, är att kommunen placerar sig på 9 plats i gruppen "Att vara gammal".

Ekerös placeringar är följande:
Att vara ung - 33 plats
Att vara gammal - 9 plats
Att ha familj - 4 plats
Att jobba i - 53 plats
Totalt - 12 plats

Uppdatering: Ekerö styrs av en borgerlig allians.

onsdag 26 maj 2010

Planera med vänstern och med alliansen

I går kväll var det kommunfullmäktige, med bostadsbyggnadsplan och översiktsplan som stora ärenden. Under kvällen framstår tydligt att det finns stora skillnader mellan allianspartierna och
vänsteroppositionen.

Vänstern vill bygga mer, alliansen vill ha en försiktig utbyggnad av Ekerö kommun.

Vänstern vill bygga för att transportsystemen ska fungera optimalt, alliansen vill bygga för att människorna ska trivas.

Vänstern tycker att avvikelser från plan är ett misslyckande, alliansen tycker att avvikelser från en plan är en anpassning till verkligheten som förändras.

Valdagen närmar sig. Då är det bra med åsiktskillnader, det ger väljarna tydliga alternativ att välja mellan.

söndag 23 maj 2010

Ett Stenhamra i regn och blåst

Ett halvdussin engagerade moderater vandrade under eftermiddagen runt i regn och blåst, och knackade på dörrar. Vi fick flera bra och kreativa förslag på hur Stenhamra skulle kunna utvecklas.

När ishockeymatchen mellan Sverige och Tyskland började kunde vi direkt notera ett minskande intresse att tala med oss. Men att Sverige vann och fick brons känns bra, framför allt efter den snöpliga förlusten i semifinalen.

En bra söndag, på det hela taget.

lördag 22 maj 2010

De obotfärdigas förhinder

FP uttrycker att de vill - för framtiden - se en tydligare nationell profil i försvarspolitiken. Och att detta kan medföra behov av ökade anslag.

De reaktioner som kommit från både oppositionens och regeringskamraterna var förutsägbara.

Ledande försvarspolitiker från S skriver på SvD Brännpunkt om splittringen i regeringen. Att FP verkar stå nära S säkerhetspolitiska analys talar man däremot tyst om.

Från försvarsministern och andra moderater uttrycks att FP beter sig illojalt och oansvarigt. Huruvida det faktiskt finns någon klokskap i synpunkterna från FP berörs däremot inte. SvD, SvD, SvD, Kent Persson.

Båda reaktionerna påminner om de obotfärdigas förhinder. "Vi har inte någon anledning att lyssna på vad FP säger. Det är bra som det är".

SvD ledarsida är dock positiv, och kommenterar utspelet under rubriken "Vägen tillbaka rätt väg".

Den svenska försvarspolitken under de senaste åren i allt högre grad präglats av en tilltagande splittring. Och möjligheten att hitta en långsiktigt hållbar försvarspolitik försvåras av att den svenska säkerhetspolitiken har haft en mycket hög förändringstakt. Från att i första hand försvara Sverige, till en försvarsmakt för internationella insatser. Och nu senast från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar.

Vi har i dag en situation där den alliansregeringen och oppositionen inte bara är oense om vilken budgetnivå som är rätt. Det föreligger också grundläggande oenighet om de två andra grundpelarna: säkerhetspolitiken samt försvarets folkliga förankring.

En seriös försvarspolitik måste grundas på en säkerhetspolitisk bedömning. En tydlig uppfattning om t ex hotbild och omfattningen av Sveriges internationella engagemang är avgörande för hur försvarspolitiken ska utformas.

Ett försvar utan folklig förankring kommer snabbt att förlora trovärdighet. Om det inte finns en bred förankring för den förda försvarspolitiken, kommer man vid rekryteringen att finna fler och fler personer som söker till försvaret med fel drivkraft.

Att S har släppt in MP och V i diskussionerna om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik kommer självklart leda till ännu större problem att hitta samsyn.

Det grundläggande problemet är att säkerhets- och försvarspolitiken kan inte hanteras som vilken annan politisk fråga som helst. Sveriges säkerhet och relationer till främmande makt kräver mer. Här finns en utmaning för samtliga politiska partier och i synnerhet för ansvarig minister.


söndag 16 maj 2010

Valkampanjande på Ekerö

I morgon genomför vi den första utbildningen med de medlemmar som ska delta i samtalskampanjen.

Vi har fått bra stöd från länsförbundet. Bland annat har de utvecklat en websida där alla kampanjer i län och stad kan följas. http://moderaterna.net/kampanj/.

Det kommer att bli intressant att prova den här nya kampanjmetoden.

lördag 15 maj 2010

Äntligen!

SvD gör en bra insats när de nu på djupet börjar granska den politik som MP står för. Den granskningen är en av medias viktigaste uppgifter.

Intressant är Maria Wetterstrands kommentar till granskningen: "Den är ganska rolig, men på vissa punkter känns det som om vi vore lite utvecklingsfientliga." Och hennes övriga kommentarer går vidare på temat "Ja, det kanske står så i partiprogrammet, fast egentligen är det ju inte det vi menar".

Men om man läser MP:s partiprogram m m, vilket SvD har gjort, är det just denna politik som MP står för. SvD har till och med gjort en lista med källhänvisningar till partiprogram, partimotioner i riksdagen etc. , med de citat som ligger till grund för artikeln. Ett väl genomarbetat stycke journalistik.

MP vill bilda regering tillsammans med S och V. Äntligen börjar deras politik nagelfars, just på det sätt som SvD gör. Och den framtidsvision som då kommer fram är mer skrämmande än attraktiv.

Andra bloggare som uppmärksammat granskningen är Fredrik Lidby, Per Ankersjö, Sofia Arkelsten och Daniel Snällman.

lördag 8 maj 2010

Clegg och Cameron

Utgången av valet i Storbritannien ger underlag för en majoritetsregering med tories och liberaldemokrater. Labour verkar ha förlorat valet av delvis samma orsaker som de svenska socialdemokraterna 2006. De framstår som ett trött och sönderregerat parti.

Nu är det bara att hoppas att Clegg och Cameron finner varandra. Cameron sträckte ut handen direkt efter valet, och enligt DN är det också Cleggs inriktning.

onsdag 5 maj 2010

Tombola, inte Toblerone

De rödgröna är överens om att de inte är överens om Sverige ska fortsätta insatsen i Afghanistan, eller inte. Det kan bli att stanna kvar, det kan bli att dra sig ur. Besked kommer efter valet.

Det här är inte Toblerone, det här är Tombolapolitik.

tisdag 4 maj 2010

Relationsproblem

De rödgröna avser inte leva upp till utfästelserna att Sverige ska ta
ansvar för en Battle group i EU 2011.

Att bryta gjorda utfästelser är något som kanske kunde förväntas av V
och MP. Men att S skulle gå med på det är både förvånande och
allvarligt.

Trovärdigheten i Sveriges utrikespolitik skulle minska. Och S position
som ett riktigt regeringsdugligt parti kan ifrågasättas.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/

söndag 2 maj 2010

Föregångslandet

Rapporterna om krisen i Grekland kommer dagligen. Att media rapporterar om de helt nödvändiga förändringarna under rubriken "Stålbad" är dock lite förvånande.

Enligt P J Anders Linder kan läget i Greklads beskrivas så här:

Grekiska statsanställda får extra månadslöner till påsk och jul. Vissa av dem får ett särskilt lönetillägg ifall de kommer i tid till sitt arbete. ”Spökarbetare” får lön trots att de aldrig dyker upp. Ogifta och skilda döttrar till statstjänstemän har rätt till döda föräldrars pensioner. Statsanställda skogvaktare får bonus för att de arbetar utomhus.

Lägg till detta en reell genomsnittlig pensionsålder på cirka 53 år, omfattande korruption och att skatteflykt tävlar med fotboll om rollen som nationell folksport, och det är inte undra på att Grekland har problem.

Nog verkar det finnas en förändringspotential och möjliga nedskärningar som kan genomföras innan man når det som brukar kallas "välfärdens kärna".

I SvD skriver de rödgröna under rubriken "Så ska jobben bli fler" om det löften de ställer ut. Det kanske finns några goda idéer i deras förslagslåda, men tonläget är orimligt högt när de skriver:

"Nu ökar också långtidsarbetslösheten och massarbetslösheten riskerar att permanentas. Regeringens enda svar är uppgivenhet. Vårpropositionen var kliniskt ren på insatser för att bekämpa arbetslösheten."

Är det något som alliansregeringen lyckats med, så är det att hålla krisen stången. Regeringen har ju faktiskt lyckats både mota ökningen i arbetslöshet och samtidigt ha kontroll på statens finanser.

Och så fortsätter de rödgröna:
"I vår rödgröna budgetmotion föreslår vi en rad investeringar för fler jobb istället för regeringens ofinansierade skattesänkningar. "
Skattesänkningarna var finansierade. Faktum är att Sveriges låneskuld är lägre idag än den var 2006. Så var det med den osakligheten.

Nej, det finns nog anledning att vara tacksam för att alliansregeringen varit återhållsam med populistiska penningslösande projekt, utan i stället gjort riktade insatser grundade på den arbetslinje som man gick till val på 2006.

Med risk för att låta som en moderat partimegafon kan man nog i flera avseenden se på Sverige idag som ett föregångsland. Det betyder självklart inte att alla problem är lösta och alla medborgare lyckliga och nöjda. Men jämfört med de flesta andra länder kommer Sverige ut rätt så bra, framför allt vad avser arbetsmarknad och offentliga finanser.

fredag 16 april 2010

Första dagen med gänget

Det närmar sig nu slutet på första dagen av moderaternas kommunala
rikskonferens i Göteborg.

Har deltagit i flera seminarier och lyssnat till Europas bästa
finansminister. Det är både inspirerande och roligt inför valrörelsen.

Under dagen gjordes också en utfrågning av moderaternas 23 talespersoner.

Visserligen är jag en smula jävig, men den laguppställning som
moderaterna har, är oändligt mycket vassare än Monas gäng. Och
tillsammans med vännerna i alliansen blir moderaterna oövervinnerliga.

Avslutningen på dagen var ett riktigt inspirerande seminarium om
personvalskampanj med Anna Maria Corazza Bildt.

En riktigt bra första dag!

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/

torsdag 15 april 2010

Nu bär det av mot Göteborg

I eftermiddag går tåg, flyg och bilar mot Göteborg och årets moderata
kommunala rikskonferens. Ser fram emot två inspirerande och roliga
dagar.

Nu drar också M vårkampanj igång med temat Rättvisa. Det är verkligen
hög tid att ta debatten. Rättvisa är att alla ska få möjlighet, inte
diskrimineras och behandlas lika. Rättvisa är inte att alla ska få
samma lön. Man ska kunna göra sina livsval och sedan leva med dessa.
Den som satsar på studier eller företagande och karriär kommer ofta
att få en bättre materiell standard än den som väljer att ägna mycket
tid till familj, vänner och fritid.

Vilket livsval som är rätt avgör nog varje individ bäst själv. Det är
både rimligt och rättvist.

--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/

tisdag 30 mars 2010

Bra besked - som kunde varit ännu bättre

Alliansens partiledare ger på DN Debatt besked om infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet. "Äntligen" är vi nog många som tycker. Många satsningar som fått vänta alldeles för länge blir nu av.

Från ett Ekeröperspektiv hade det naturligtvis varit ännu bättre om även breddning av Ekerövägen från Tappström in till Brommaplan hade varit med i paketet. Men den som väntar på något gott....

fredag 26 mars 2010

Rätt att sätta gränser

Ett helt samhälle verkar - om man får tro rapporteringen i media - att ha drabbats av kollektiv moralisk förlamning. I stället för att vara tydliga i reaktionerna mot en ung person som fällts för våldtäkt, verkar man allmänt i Bjästa ha intagit attityden "Vad synd det är om honom".

Efter Uppdrag granskning har dock reaktionerna i övriga Sverige inte låtit vänta på sig. SVT play krashade. Twittrandet om programmet slog rekord. I bloggosfären är reaktionerna - för en gångs skull - helt eniga:
- Förövaren ska inte komma undan med att bara avtjäna det utdömda straffet.
- Reaktionen från övriga samhället måste också vara avståndstagande.
- Våldtäktsoffret ska få ett aktivt stöd.
etc

De här reaktionerna är ju i grunden helt sunda. Gränserna för vad som är rätt och fel blir tydligare när det inte bara är ett formellt beslut i domstol, utan även ett avståndstagande från ett felaktigt beteende.

Budskapet till personer som går utanför de normer som gäller i samhället ska vara: Du beter dig fel. Ändra ditt beteende och gör i stället rätt.

Att sätta gränser är att bry sig om. Och att bry sig om är rätt.

DN tydliggör det i en artikel med en psykolog här. Något förenklat resonerar psykologen om att bristen på negativ reaktion från omgivningen, gav den unge våldtäktsmannen stöd i att hans felaktiga beteende var accepterat. Vilket kan ha lett till att han upprepade sitt beteende, och våldtog en annan ung kvinna.

DN debatt skriver två ledande företrädare för RFSU om vikten av att ungdomar får lära sig att både sätta gränser och respektera de gränser som andra sätter.

Tänk om liknande tydliga reaktioner kommit vid andra tillfällen: då den unge mannen döms för misshandel efter en kväll på stan. Eller narkomanen som dömts för inbrott och rån för att finansiera sitt missbruk.

Exemplen går att mångfaldiga då mediasverige banaliserat och osynliggör offret, och i stället gör förövaren till ett offer.

Eller om liknande reaktioner kommit när kunderna till en körsnär blivit trakasserade av djurrättsaktivister. Eller när aktivister i Reclaim the city krossat fönster.

Då har ofta media legitimerat brotten med ett grumligt resonemang om "De har ju kanske, trots allt, ett gott syfte". Vilket polisen lärt sig, och därför alltför sällan varken utreder eller ingriper mot dessa typer av brott.

DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD

Uppdatering: Efter att under helgen ha läst mer samt sett reprisen av Debatt på SvT går det att se nyanser som inte framgick i medias första rapportering. Det verkar t ex inte som om hela samhället "drabbats av kollektiv moralisk förlamning".

I Debatt framgick bland annat att både skolan och de sociala myndigheterna vidtagit åtgärder. Det ska bli intressant att se vad skolverket och andra tillsynsmyndigheter kommer fram till vid den fortsatta granskningen.

Ett annat perspektiv på händelsen är att både Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund har lyft fram de vuxnas och inte minst föräldrarnas ansvar. Det gör de rätt i. Oavsett om skola, kyrka och sociala myndigheter gör helt rätt, behövs medmänniskor med integritet som agerar utifrån en sund värdegrund. Om inte några vågar kliva fram och ta den rollen står ett samhälle sig slätt när den här typen av händelser inträffar.

Utan tanke på skattebetalarna

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin tycker enligt SvT att alla kommunanställda som vill, ska få arbeta heltid. Vare sig det behövs eller inte.

Ska lunchrestauranger också ska tvingas anställa på heltid, med åtföljande höjning av lunchpriserna? Eller är det bara skattebetalarna som ska tvingas betala för onödig personal?

Det är beklämmande att en minister i en alliansregering och ledande moderat politiker kommer med ett sådant här utspel. Moderata samlingspartiet påstås dessutom vid framtidskonventet 2009 tagit ställning mot en sådan ordning.

Kommer att tänka på ett citat från den gamle S-politkern Gustav Möller: "Varje bortslösad skattekrona är en stöld från de fattiga".

Hoppas att Fredrik tar Sven-Otto i örat.

torsdag 25 mars 2010

Härligt!

Efter gårdagens partiledarduell har SvD utnämnt pensionärerna till kvällens vinnare. Och anledningen till att de nämns som vinnare är att både M och S vill sänka skatten för pensionärerna. Även i DN omnämns vallöftena om skattesänkningar.

Det är självklart bra när en av de stora valfrågorna är "Vem kan sänka skatten mest". Och ännu bättre blir det när morgontidningarna fångar upp frågan som avgörande för en partiledardebatt.

Under moderaternas förändringsarbetet till de Nya moderaterna har många gamla sanningar ifrågasatts. Så även skattesänkarambitionerna. Det går ibland att höra argumentet "Det går inte att vinna ett val i Sverige på skattesänkningar".

Morgontidningarnas rapportering visar att journalisterna på SvD och DN inte håller med. En av de stora valfrågorna kommer att bli vem som klarar av att sänka skatten mest, bland annat för pensionärerna.

Med tanke på S historia "Alltid mer - aldrig nog" lär de få svårt att vinna den debatten.

Härligt om det går att vinna ett val på att vara bäst på att sänka skatter!

onsdag 17 mars 2010

Bussvägen till och från Knalleborg var bättre förr

Har i kväll försökt förklara för en tillfällig besökare hur man tar sitt till och från busshållplatsen Knalleborg, hållplatsen närmast vårt hus.

De tider när busslinjen 302 är tillgänglig, är det lätt. Direktlinje till Brommaplan på mornarna och från Brommaplan till Knalleborg på eftermiddagarna.

När 302 inte är tillgänglig blir det lite knepigare, men efter en del tänkande gick det att få ordning på det.

Om man ska ta sig från Knalleborg till Brommaplan är det enklaste att ta första bästa 342, och därefter gå av vid Statoilmacken. Busshållplatsen hade tidigare namnet Växthusvägen, men bytte för något år sedan namn till det mer prosaiska och längre Träkvista idrottsplats. Där väntar man på första bästa buss som det står Brommaplan på. Inte allför komplicerat.

Svårare är det om man är på Brommaplan före 1500, eller efter 1900, och vill ta sig till Knalleborg. Då ska man antingen ta 176 eller 177, för att sen få anslutning till 342 mot Älvnäs. Om man tar 177 byter man vid Ekebyhov till 342. Och om man tar 176 ska man byta till 342 i Ekerö Centrum. Fast inte på den första hållplatsen, och den heter ju Centrumslingan, utan på den andra hållplatsen som heter Ekerö Centrum. Fast det är bara vissa 176 och 177 som har anslutning till 342. Vilka det är kan man se i tidtabellen. Och under helgerna är det ibland andra bussar än 176 och 177 som har anslutning till 342. Vilka det är kan man också se i tidtabellen.

I dag hade bussen som min besökare och jag åkte med inte några tidtabeller, men som tur var hade vi extra hemma som besökare kan få. Tyvärr talar eller läser besökaren inte svenska, så texten i tidtabellen som förklarar vilken buss man ska ta från Brommaplan är inte till så stor hjälp.

Konstaterar efter en halvtimmes samtal och försök att förklara allt detta, att det finns sånt som var bättre förr. Till exempel bussvägen till och från Knalleborg.

Att tysta kritiken

Läser hos Tanja Bergkvist att något som kallas "Transgenusmotorn" är polisanmäld.

Vad saken egentligen handlar om är följande:

En klurig programmerare som kallar sig Matte Matik, programmerade en funktion som ändrade websidor genom att byta ut ord. Ordet "kvinnor" byttes mot "svenskar" respektive "män" byttes mot "invandrare". Funktionen kallades Transgenusmotorn och gjordes tillgänglig på nätet.

Som exempel på hur den fungerar kan man jämföra en artikel i Uppsala Nya Tidning, UNT, "före"och "efter". Fast det går inte längre att se resultatet "efter", eftersom Matte Matik efter hot om polisanmälan stängt ner Transgenusmotorn. Men eftersom Oskar Swartz sparat en skärmdump, går det fortfarande att få en uppfattning om hur Transgenusmotorn fungerar.

Det är tydligt att en artikel som påstår att kvinnor är mer klimatmedvetna än män uppfattas som helt ok. UNT anser tydligen det acceptabelt att tala och skriva nedlåtande om män som kollektiv.

Men att skriva samma artikel och påstå att svenskar är mer klimatmedvetna än invandrare sticker rejält i ögonen. UNT:s chefredaktör hänvisar till upphovsrätten, och tvingade Matte Matik att stänga ner Transgenusmotorn. Och hoppas väl på så sätt få tyst på debatten.

Det här blogginlägget är ett strå till stacken att hålla debatten levande. Och att värna om yttrandefriheten.

torsdag 11 mars 2010

Rätt, rättare, rättast?

Riksdagen har, med hjälp av några borgerliga avhoppare, med en rösts majoritet beslutat att Turkiet begick folkmord 1915.

Utrikesminister Carl Bildt skriver klarsynt att det knappast kan komma något positivt ut av ett sådant beslut, oavsett om det är korrekt i sak. Henrik Berggren på DN är också tveksam.

Det är svårt att se beslutet som något annat än ett uttryck för symbolpolitik - ett kraftfullt slag i luften som inte får någon som helst praktiskt betydelse, åtminstone inte i positiv riktning.

Det är bara att hoppas att beslutet inte försvårar försoningen mellan Turkiet och Armenien, eller Turkiets positiva utveckling mot medlemskap i EU. Men oavsett utvecklingen torde det bli svårt att dra några slutsatser hur det här beslutet påverkar de här områdena.

Men, det finns dessutom en risk att beslutet ökar konfrontationerna mellan berörda etniska grupper i Sverige. Om vi får se etniska våldsdåd i Sverige, då vilar ett tungt ansvar på de riksdagsledamöter som röstade för dagens beslut. Och kanske framför allt på de FP- och KD-ledamöter som valde att gå emot partilinjen.

onsdag 10 mars 2010

Tillväxt på 300% i Ekerö!

Socialnämndens arbetsutskott på Ekerö fick i kväll ta del av prognos för hur många äldre som kommer att behöva äldreboende under de närmaste decennierna.

Prognosen visar att pågående och planerad utbyggnad av äldreboendet i kommunen kommer att vara tillräcklig för att möta behoven fram till 2017. Då är behovet ca 210 platser, dvs 60 platser fler än vad som finns i dag.

Däremot blir det en dramatisk ökning åren efter 2017, med upp till 450 platser 2032. Det är en ökning med 300% jämfört med dagens läge!

Det här kommer att bli en rejäl utmaning på flera sätt. Kostnaderna måste mötas och planer för nya äldreboenden måste tas fram. Och inte minst måste driften av äldreboendena utvecklas för att möta krav på individuellt utformad service, omsorg och bemötande.

Det kommer att finnas stort utrymme för kreativitet och konstruktiva ideer inom socialnämnden även under det kommande decenniet.

tisdag 9 mars 2010

Underdånig (?) resa i österled

Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Carl ska besöka Moskva och där träffa president Medvedev och premiärminister Putin.

Enligt rapporteringen på SR:s hemsida är det inte sakfrågorna som är det mest intressanta, utan samtalstonen.

Det är en märklig analys som SR:s reporter gör. Auktoritära stater har alltid varit välvilliga mot dem som har underordnat sig, som Sverige gjort med Nord Stream.

Det är ett faktum att byggandet av gasledningen i Östersjön allvarligt försämrar Sveriges geopolitiska position. Ett område som borde vara föremål för diskussion är hur Ryssland avser kompensera Sverige för detta. Även om det skulle sannolikt 'försämra samtalstonen'.

http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=3494472&unitid=83&offset=0

Andra nyhetsmedia:

SvD, SvD, DN, DN, DN

måndag 8 mars 2010

Gruppmöte efter gruppmöte

I kväll var det både alliansgrupp i kommunstyrelsen och moderatgrupp i socialnämnden, samt därefter fullmäktigegrupp i moderaterna. Klarade bara att vara med på de två förstnämnda, fullmäktigegruppen fick klara sig utan mig.

I socialnämndsgruppen rörde sig diskussionerna om hur nämnden har greppet om verksamheten, delegationer, utvecklingsplaner och uppföljning. På onsdag arbetsutskott, och då får vi tillfälle att klara ut det som behövs och diskutera med de andra partierna.

Vill även sprida positiva ord om moderatgruppen i socialnämnden. Trevliga möten, bra diskussioner och nästan alltid roligt. Kan inte bli dåliga beslut med ett sånt gäng!

söndag 7 mars 2010

Hon vill träffa Mona

Senaste veckan har mycket handlat om RUT. Att det finns ideologiska undertoner är tydligt. Möjligen var det dessa som till slut fick S att bestämma sig för att säga nej till RUT. Ett mindre pragmatiskt och mer ideologiskt färgat ställningstagande får man leta efter.

Det är helt rätt som Maud Olofsson och Sven Otto Littorin gör, att öppna för utvidgning av RUT till fler typer av tjänster. Att ett högt skattetryck försämrar samhällsekonomin och bland annat leder till färre jobb vet de flesta med grundläggande nationalekonomisk förståelse. Men det har tidigare inte riktigt varit intressant i den politiska debatten. Det har alltid funnits något område med "utsatta människor" där "kloka politiker" har motiverat sina "kraftfulla åtgärder".

Intressant nog verkar det som om debatten om RUT blir det praktiska tillämpningsexemplet som tydliggör skatternas negativa konsekvenser för välfärd och sysselsättning. Nu går det inte längre att hävda att frågor om skattetryck, jobb och välfärd är en diskussion som framför allt berör en liten grupp nationalekonomer.

Men visst är det bra, framför allt när det är valår, att skillnaderna mellan den borgerliga alliansen och det rödgröna vänsterexperimentet blir tydliga. Men när LO:s chefsekonom använder argumentet "skattesystemet ska vara så neutralt som möjligt" är det verkligen upp-och-nervända världen. Sanna Rayman skriver insiktsfullt om det i SvD.

Mindre insiktsfullt skriver Kerstin Fredholm på Newsmill. Med halsbrytande argumentation och associationer, ska vi förledas att tro att RUT-avdraget är något som tvingar in kvinnor i prostitution!

Ett av de mer slagkraftiga inläggen i RUT-debatten har skrivits av Lilia Botvalde Brandt. Lilia startade för några år sedan en städfirma och har i dag åtta anställda, samtliga kvinnor med invandrarbakgrund. Om Mona Sahlin vinner valet blir dessa åtta personer, samt Lilia själv, omedelbart arbetslösa.

Lilia vill träffa Mona för att diskutera sin och de anställdas framtid. Sannolikt är Mona inte så intresserad av att träffa Lilia.

Uppdatering: Länkar till Mary X och Britta Svensson, som båda har RUTer i sig.

lördag 27 februari 2010

Upphandling av Adelsö gruppbostad klar

Socialnämnden har beslutat att Frösunda LSS AB kommer att ta över driften av Adelsö gruppbostad efter sommaren 2010. Beslutet fattades efter en utvärdering där det tydligt framgår att Frösunda LSS AB mycket väl möter upp mot de krav som vi ställt i upphandlingen.

Vi har från alliansen och moderaterna i socialnämnden hela tiden varit mycket tydliga med att syftet med upphandlingen är att pröva om vi kan få ett bättre boende för omsorgstagarna, och därigenom bättre valuta för våra skattepengar. Offerten från Frösunda LSS AB ger en god grund för nämndens bedömning att vi verkligen kommer att få se en sådan förbättring.

Det är första gången som Ekerö kommun låtar ett företag överta driften för ett gruppboende. Ett övertagande innebär alltid en förändring. Denna förändring måste genomföras på ett, för de boende, så friktionsfritt sätt som möjligt. Frösunda LSS AB har framgångsrikt genomfört liknande övertaganden i flera andra kommuner. Dessa erfarenheter bidar till att jag känner stor trygghet i beslutet att låta Frösunda LSS AB överta driftansvaret.

Jag ser nu fram emot att samtliga delaktiga i arbetet fram till övertagandet bidrar till att övergången blir så smidig som möjlig, och att de som bor i Adelsö gruppbostad verkligen får en bättre omsorg.

fredag 26 februari 2010

Okunskapens sköna konst

Nu säger sig Ilmar Reepalu äntligen har förstått vilka problem som anti-semitismen skapat i Malmö. Och att det är lämpligt att skilja på diskussionen om sionism, anti-semitism respektive konflikten i Mellanöstern.

Sent ska syndaren vakna.

lördag 20 februari 2010

Missgynnade kön

Läser i Paul Lindquists blogg om en skola där pojkar har bättre betyg än flickorna.

Uppenbarligen kan inte pojkar i någon skola få prestera bättre, utan att myndigheten Skolverket griper in. Att däremot flickor i nästa alla andra skolor har högre betyg än pojkarna, är tydligen inte något som oroar Skolverket.

En av kommentarerna till Paul:s inlägg föreslår en utredning om läget i kommunen (Lidingö för Paul:s del) och därefter ansökan till Skolverket om projektmedel.

En annan bloggare, Per Hagwall, har räknat ut att om Skolverket skulle vara lika generös mot de skolor där flickorna har högre betyg än pojkarna, skulle det kosta 440 miljoner.

Men egentligen är väl hela den här debatten bara ytterligare ett bevis på att genusindustrin har alldeles för stort inflytande.

onsdag 17 februari 2010

Nämnden trycker på knappen

I kväll tryckte socialnämnden - äntligen - på valfrihetsknappen och fattade beslut om all formalia kring valfrihetssystem för hemtjänst.

Från och med maj i år kommer det att bli möjligt för Ekerös hemtjänsttagare att själva välja hemtjänstleverantör. Det blir mer makt till kommuninnevånarna, och mindre till politiker och tjänstemän.

Ett riktigt bra beslut.