söndag 2 maj 2010

Föregångslandet

Rapporterna om krisen i Grekland kommer dagligen. Att media rapporterar om de helt nödvändiga förändringarna under rubriken "Stålbad" är dock lite förvånande.

Enligt P J Anders Linder kan läget i Greklads beskrivas så här:

Grekiska statsanställda får extra månadslöner till påsk och jul. Vissa av dem får ett särskilt lönetillägg ifall de kommer i tid till sitt arbete. ”Spökarbetare” får lön trots att de aldrig dyker upp. Ogifta och skilda döttrar till statstjänstemän har rätt till döda föräldrars pensioner. Statsanställda skogvaktare får bonus för att de arbetar utomhus.

Lägg till detta en reell genomsnittlig pensionsålder på cirka 53 år, omfattande korruption och att skatteflykt tävlar med fotboll om rollen som nationell folksport, och det är inte undra på att Grekland har problem.

Nog verkar det finnas en förändringspotential och möjliga nedskärningar som kan genomföras innan man når det som brukar kallas "välfärdens kärna".

I SvD skriver de rödgröna under rubriken "Så ska jobben bli fler" om det löften de ställer ut. Det kanske finns några goda idéer i deras förslagslåda, men tonläget är orimligt högt när de skriver:

"Nu ökar också långtidsarbetslösheten och massarbetslösheten riskerar att permanentas. Regeringens enda svar är uppgivenhet. Vårpropositionen var kliniskt ren på insatser för att bekämpa arbetslösheten."

Är det något som alliansregeringen lyckats med, så är det att hålla krisen stången. Regeringen har ju faktiskt lyckats både mota ökningen i arbetslöshet och samtidigt ha kontroll på statens finanser.

Och så fortsätter de rödgröna:
"I vår rödgröna budgetmotion föreslår vi en rad investeringar för fler jobb istället för regeringens ofinansierade skattesänkningar. "
Skattesänkningarna var finansierade. Faktum är att Sveriges låneskuld är lägre idag än den var 2006. Så var det med den osakligheten.

Nej, det finns nog anledning att vara tacksam för att alliansregeringen varit återhållsam med populistiska penningslösande projekt, utan i stället gjort riktade insatser grundade på den arbetslinje som man gick till val på 2006.

Med risk för att låta som en moderat partimegafon kan man nog i flera avseenden se på Sverige idag som ett föregångsland. Det betyder självklart inte att alla problem är lösta och alla medborgare lyckliga och nöjda. Men jämfört med de flesta andra länder kommer Sverige ut rätt så bra, framför allt vad avser arbetsmarknad och offentliga finanser.

1 comments:

Johannes Forsblom sa...

Så skapar vi tusentals nya gröna jobb där all produktion av saker och ting som skapar Co2 avtryck, ersätts med tusentals nya jobb i tjänstesektorn.

Se videon:

http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/tusentals-nya-grona-jobb.html